Skip to content

93. Towarzystwo Dobroczynnych Polek w Detroit, MI

 

Summary history of the creator: Towarzystwo Dobroczynnych Polek zostało założone w 1901 roku. W początkowym okresie działalności członkinie organizacji pomagały polskim emigrantom zarówno materialnie jak i w załatwieniu formalności życia codziennego. W latach dwudziestych XX wieku Towarzystwo zakupiło na własne potrzeby budynek, który w późniejszym okresie był znany pod nazwą Harper Community House. Stał się on miejscem, w którym organizowano zajęcia dla dzieci i dorosłych, obozy letnie oraz kółka hobbystyczne. W latach sześćdziesiątych XX wieku działalność Towarzystwa skupiła się na pomocy seniorom. Po 1989 roku członkinie organizacji zbierały fundusze dla organizacji charytatywnych w Polsce i USA.

Scope and content: Statuty sygn. 1, sprawozdania do władz stanowych sygn. 2, protokoły posiedzeń Zarządu oraz Zebrań Członków sygn. 3-11, członkowie Towarzystwa oraz jego władz sygn. 12-13, dokumentacja finansowa sygn. 14-16, korespondencja sygn. 17-18, działalność społeczna sygn. 19, organizacja imprez sygn. 20, wydawnictwa, zaproszenia, programy uroczystości sygn. 21-22, wycinki prasowe sygn. 23, historia Towarzystwa sygn. 24, tekst do prezentacji ?Polish Humanities? sygn. 25.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/93/1 Statuty wraz ze zmianami 1914-1995  
7/93/2 Sprawozdania i informacje składane władzom stanu Michigan 1951-1964  
7/93/3 Protokoły posiedzeń Komitetu Wykonawczego 1930-1931  
7/93/4 Protokółowa Książka [Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu] Towarzystwa Dobroczynnych Polek 1940-1947  
7/93/5 Księga protokołów Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu 1948-1952  
7/93/6 Protokoły Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu 1952-1959  
7/93/7 Księga protokołów Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu 1955-1967  
7/93/8 Protokoły posiedzeń Zarządu oraz Zebrań Członków 1959-1964  
7/93/9 Protokoły Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu 1960-1985  
7/93/10 Protokoły Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu 1986-1989  
7/93/11 Protokoły Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu 1990-2003  
7/93/12 Listy członków Zarządu, Komitetów i innych organów statutowych Towarzystwa 1955-2001  
7/93/13 Listy członków 1985-2002  
7/93/14 Dokumentacja finansowa 1941-1999  
7/93/15 Księga przychodów i rozchodów 1957-1963  
7/93/16 Sprawozdania finansowe Skarbnika 1981-2003  
7/93/17 Korespondencja 1936-1993  
7/93/18 Korespondencja 1994-2002  
7/93/19 Działalność społeczna 1939-1967  
7/93/20 Dokumentacja dotycząca organizacji imprez 1953-2002  
7/93/21 Wydawnictwa okolicznościowe, zaproszenia oraz programy uroczystości 1951-2002  
7/93/22 Biulteyny Towarzystwa Dobroczynnych Polek 1990-1991  
7/93/23 Wycinki Prasowe 1976-2000  
7/93/24 Historia Towarzystwa Dobroczynnych Polek 1951-2000  
7/93/25 Tekst do prezentacji "Polish Humanities" b.d.  
1 - 25 z 25

POLSKO AM. STOWARZYSZENIA