Skip to content

7/4. Materiały prywatnych osób

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/4/1 [Dokumenty osobiste Grodzkich] 1940-2001  
7/4/2 Życiorys, spis prac publicystycznych i literackich Bohdana Antoniego Grodzkiego orz wywiad z nim przeprowadzony przez księdza Romana Nira 1993-2001  
7/4/3 Wspomnienia wojenne Bohdana Antoniego Grodzkiego z czasu II wojny światowej Wspomnienia wojenne 1939-1941; Moje wspomnienia wojenne część II. Na Bliskim Wschodzie lata 1942-1943; Wojna i Miłość lata 1944-1945 w moim życiu czyli: Pamiętnik żołnierza poczciwego; Wojna i miłość. Rok 1945 w moim życiu  
7/4/4 Dokumenty osobiste Henryka Ściągały oraz dotyczące jego działalności w organizacjach polonijnych Koło Karpatczyków, SWAP, Komitet Obywatelski, Związek Sybiraków oraz korespondencja i artykuły prasowe w innych sprawach (m.in. żołnierze ukraińscy w 2 Korpusie) 1965-2003  
7/4/5 Henryk Ściągała - Sprawa oskarżenia żołnierzy 2 Korpusu o zamordowanie rannych żołnierzy niemieckich podczas bitwy o Monte Cassino 1983-1990  
7/4/6 Włodzimierz Kowańko, Literatura do filmu "Po tamtej stronie".  
7/4/7 Ppłk Stanisław Radajewicz. Wojna wrześniowa 1939, dokumenty różne, korespondencja, wycinki prasowe. 1939-1979  
7/4/8 Ppłk Stanisław Radajewicz. Związek Karpatczyków w Londynie, dokumenty, korespondencja, wycinki prasowe. 1967-1980  
7/4/9 Ppłk Stanisław Radajewicz w wojsku polskim w ZSSR i Iraku. Dokumenty 1941-1947  
7/4/10 Ppłk. Stanisław Radajewicz. Polish Goverment in Em. 1968-1980  
7/4/11 Ppłk. Stanisław Radajewicz. Komitet Skarbu Narodowego w Nowym Jorku. 1953-1968  
7/4/12 Ppłk. Stanisław Radajewicz, dokumenty osobiste. 1951-1983  
7/4/13 Twórczość Stanisława Zaydel i innych autorów 1938-1957  
7/4/14 Stanisław Zaydel - przemówienie na bankiecie Okregu XI-go Z.P. w A. w Hamtramck, 21 listopada 1954 1954  
7/4/15 Stanisław Zaydel - korespondencja, tezy ideowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Akt Fundacyjny Monumentu Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich 1953-1957  
7/4/16 Album zdjęć - niezidentyfikowany  
7/4/17 Stanisław Zaydel, album: Wspomnienia z pobytu Gen. Wł. Andersa w Detroit, MI, USA w maju 1956 roku w obrazach  
7/4/18 Stanisław Zaydel, Pamiątkowa książka - album z okazji Światowego Zjazdu Byłych Żołnierzy i Ochotniczek 2 Korpusu oraz Jednostek Wojska Polskiego, Orchard Lake, MI, 6-8 lipca, 1984. Andersa w Detroit, MI, USA w maju 1956 roku w obrazach 1984  
7/4/19 "Nadejdzie dzień", Stanisław Zaydel, Wspomnienia z lat 1937-1947 z rysunkami Włodzimierza Kowańki  
7/4/20 Dziekiewicz Adolf, twórczość poetycka  
7/4/21 Dziekiewicz Adolf, pisma  
7/4/22 Ppłk Z. Czekałowski, dokumenty ewidencyjne, odznaczenia 1944-1947  
7/4/23 Ppłk Z. Czekałowski, wspomnienia z walk 3 Baonu Strzelców Karpackich we Włoszech.  
7/4/24 Ppłk Stanisław Muszynowski, dokumenty osobiste  
7/4/25 Sierż. Antoni Nazarczuk i Ochotniczka Paulina Nazarczuk, zdjecia, dyplomy  
7/4/26 Ppłk. Harcaj - Opracowania z frontu wschodniego  
7/4/27 YMCA - Związek Młodzieży Chrześcijańskiej , dokumenty 1942-1946  
7/4/28 Major Zygmunt Karaś  
7/4/29 Wachm. Żand. Zygmunt Szyszko, dokumenty osobiste  
7/4/30 Kropa Ludwik Lucjan , dokumenty osobiste  
7/4/31 Gen. Jan Lachowicz, Bitwa 3-go Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza z wojskami sowieckimi we wrzesniu 1939 roku  
7/4/32 Jan Bartosz: Wykaz żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, Służba wojskowa we Francji 1940, Dokumenty, dowody spraw inwalidzkich, korespondencja.  
7/4/33 Jan Bartosz: Donacje na cele charytatywne - pokwitowania 1978-1998  
7/4/34 Jan Bartosz, dokumentacja biurowa  
7/4/35 Jan Bartosz, odezwy, apele o pomoc dla weteranów 1966-1967  
7/4/36 Kowalec Czesaw, dokumenty osobiste, dyplomy szkolne, wspomnienia deportacji do ZSSR w 1939 r., wycinki prasowe  
7/4/37 Major Stanisaw Gawroski, odznaczenia  
7/4/38 Major Stanisaw Gawroski, życiorys, dokumenty cywilne i wojskowe  
7/4/39 Józef Szczotka  
7/4/40 Tadeusz Waląg, legitymacja kadecka, fotografie, zaświadczenia, życiorysy Waląga i rodziny oraz członków Koła 2 Korpusu.  
7/4/41 Płk. PIotr Harcaj, dokumenty  
7/4/42 Walter Pantol, wspomnienia, opracowania 1975-1985  
7/4/43 Plut. Filip Bubicz, dokumenty osobiste  
7/4/44 Henryka Sokuł, wspomnienia  
7/4/45 Kapral Józef Kościelny, dokumenty osobiste  
7/4/46 Kapral Józef Kościelny, zdjęcia  
7/4/47 Kap. Stanisław Zaydel, dokumenty osobiste  
7/4/48 The Batle for Monte Cassino (May 11-18,1944). Dzienniki działań z bitwy o Monte Cassino  
7/4/49 Mjr Stanisław Gawroński, fotografie pamiątkowe  
7/4/50 Jadwiga Mirosława Woźniakowska, Wojenne losy moich teściów (Jadwiga i Mieczysław Woźniakowscy) 1997  
7/4/51 Maria Trojanowska, Pamięć zaginionych krzyży, London 1958 1958  
7/4/52 "My Day's Story", A Veteran's Experiences  
7/4/53 Wywiady, wspomnienia, przemówienia - wycinki i kopie prasowe  
7/4/54 Stanisław Zaydel, Praca Filozoficzno-Religijna, rpis  
7/4/55 Historia Armii Polskiej na Wschodzie, Armia Gen. Wł. Andersa w ZSSR, Katyń, 2 Korpus - różne materiały, wycinki prasowe.  
7/4/56 Opracowania byłych żołnierzy 2-go Korpusu  
7/4/57 Książka - Album z okazji 40-ej rocznicy zdobycia Monte Cassino, Italia, 1944-1984 według ukladu Stanisława Zaydla.  
7/4/58 Stanisław Zaydel, "Polska musi składać ofiary" - Inscenizacja. Fragment z pola bitwy pod Monte Cassino w 1944 roku  
7/4/59 Stanisław Zaydel, Projekt wydawnictwa na 35 rocznicę bitwy o Monte Cassino  
7/4/60 Tomasz Potworowski, Army Days, 1943-1945. Recollections and Reflections of of a Polish Soldier in the West at the time of Katyn, the Warsaw Upising and Yalta, Kensington, CA 1996.  
7/4/61 Por. Sap. Jan Sienkiewicz, dokumenty osobowe  
7/4/62 Por. Adolf Wilk, pamiątki i dokumenty osobiste  
7/4/63 Maria Trojanowska, dokumenty osobiste  
7/4/64 Krystyna Marchut, dokumenty osobiste  
7/4/65 Płk. Józef Ostrowski, materiały różne  
7/4/66 Mjr Józef Marciniec, dokumety osobiste  
7/4/67 Ppłk Józef Sokol, pamiątki i dokumenty osobiste  
7/4/68 Edward i Tadeusz Kuczyński, dokumenty osobiste  
7/4/69 Jan Ignacy Szczepkowski, dokumenty osobiste  
7/4/70 Ppłk Eugeniusz Janota, dokumenty osobiste  
7/4/71 Płk Wacław A. Chmielewski, życiorys, wycinki prasowe  
7/4/72 Prof. Włodzimierz M. Drzewieniecki, dokumenty osobiste, British Troops in Australia Battlefield Tour, Italy 1940  
7/4/73 Ppor Zbigniew Kalinowski, dokumenty wojskowe i fotografie  
7/4/74 Ppłk Władysław W. Godłowski, dokumenty  
7/4/75 Pchor. Mieczysław Krukowski  
7/4/76 Sierżant Józef Dołżyński, dokumenty osobiste  
7/4/77 Ppor. Bogdan Bereźnicki, dokumenty  
7/4/78 Mjr Adam Skrzyński, dokumenty, fotografie  
7/4/79 Henryka Janina Ciupka, materiały osobiste, cywilne i wojskowe  
7/4/80 Bronisława Kwaśnicka, wspomnienia, korespondencja, wycinki prasowe  
7/4/81 St. sierżant Stanisław Zub, dokumenty osobiste, wojskowe  
7/4/82 Zdzisław Dzioba, notatki z wykładów, The memoris of Jozefa Dziurman Szponder Dzioba 1935-1951, Skrypt dla Junackich Szkół Mechanicznych, Jerozolima 1944  
7/4/83 Modelski Izydor B. oraz Modelski Zygmunt, dokumenty osobiste  
7/4/84 Kap. Tadeusz Karol Fiala, dokumenty osobiste  
7/4/85 Gen. Klemens Rudnicki, dokumenty osobiste, Ułańskie votum, Londyn 1976  
7/4/86 Zygmunt Kornaś, nominacja na stopień kapitana  
7/4/87 Marian Jonkajtys, twórczość poetycka  
7/4/88 Lewicki Zbigniew, Dziennik, rysunki. 1939-1942  
7/4/89 Zawodny Mirosaw, Z Warszawy do Kolonii... kurierskim szlakiem. Za wolność i lud, nr 28, 29 1989  
7/4/90 Inż. Stanisław Wiktor Szczepanowski  
7/4/91 Mieczysław Żydek, życiorys  
7/4/92 Ks. Kapelan Stanisław Targosz, Dziennik kapelana spod Monte Cassino  
7/4/93 Edward Karpowicz, życiorys  
7/4/94 Major Stanisław Królak, "Manierka"  
7/4/95 Leon Makula, dokumenty osobiste  
7/4/96 General John W. Vessey Jr.  
7/4/97 General James L. Pelton  
7/4/98 O. Adam Studzinski OP, Autobiografia (zob.Wspomnienia kapelana Pułku 4 Pancernego "Skorpion" spod Monte Cassino, Kraków 1998  
7/4/99 Gędźba Stefan, dokumenty osobiste  
7/4/100 Wincenty Wierzejewski  
7/4/101 John Majchrzak, materiały, opracowania  
7/4/102 Franciszek Januszewski, działacz polonijny, fotografie  
7/4/103 Kpt. Władysław Polesiński, notatki osobiste  
7/4/104 Edward i Loda Różański, wycinki i informacje prasowe  
1 - 104 z 104