Skip to content

7/2. Materiały różne

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/2/1 Zdjęcia niezidentyfikowane bd  
7/2/2 Zdjęcia niezidentyfikowane bd  
7/2/3 Płyty winilowe nagrane staraniem Wydziału Dobrobytu Żołnierza 2 Korpusu Polskiego:175, 176A, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 179A bd  
7/2/4 Sprawozdanie z działalności Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet (PSK) w czasie kampanii 2 Korpusu we Włoszech  
7/2/5 "Ochotniczka" Pismo P.S.K. (kopia) 1945-1946  
7/2/6 "Ochotniczka" Pismo P.S.K. (kopia) 1943-1944  
7/2/7 "Junak" W dwulecie Szkół Mł. Ochotniczek (ksero) 1944  
7/2/8 Album żołnierski 1940-1946  
7/2/9 Album: Naszej Ukochanej Komendzie Jej dziewczynki 1943  
7/2/10 Jan Paweł II na Monte Cassino/ Obrazki z życia żołnierzy na Środkowym Wschodzie 1941-1942  
7/2/11 Katyń - filmy niemieckie i rosyjskie (VHS)  
7/2/12 POLAND - Katyń (VHS)  
7/2/13 Polska - europejski kraj (VHS)  
7/2/14 Gen. Anders i jego żołnierze/ Gen. Maczek i jego pancerni/ Gen. Sikorski - tajemnica śmierci (VHS)  
7/2/15 Generał Anders i jego żołnierze (VHS)  
7/2/16 Generał SIkorski i jego tajemnica śmierci (VHS)  
7/2/17 Generał Maczek i jego pancerni (VHS)  
7/2/18 Generał Władysław Anders i jego armia (VHS)  
7/2/19 Monte Cassino/ Powstanie Warszawskie (VHS)  
7/2/20 Bitwa o Monte Cassino 1944 (Bristish document) (VHS)  
7/2/21 Orchard Lake 40-lecie Bitwy o Monte Cassino (VHS)  
7/2/22 Masakra w Lesie Katyńskim (VHS)  
7/2/23 Zjazd 50-lecia A. P. W. 14-16 czerwca 1991, Orchard Lake, MI (VHS)  
7/2/24 8 Zjazd Światowy 10 PAC I 316 K.T. PWSK Orchard Lake8-10 Maj 1987 (VHS)  
7/2/25 Polska - dumne dzidzictwo/ Polska - europejski kraj (VHS)  
7/2/26 "Po tamtej stronie" W. Kowańko (VHS, CD)  
7/2/27 Wielka Droga (VHS)  
7/2/28 Pamiętaj żeś miał honor być - Kadetem 1765-1948 (VHS)  
7/2/29 Obrazki z Życia Żołnierzy na Środkowym Wschodzie - Ziemia Święta, Egipt - cz.1 (16mm film)  
7/2/30 Obrazki z Życia Żołnieży 1942 - "Święto żołnieża w Palestynie" Cz. 2 (16mm film)  
7/2/31 Obrazki z Życia Żołnieży 1943 - "Na Środkowym Wschodzie" Cz. 3 (16mm film)  
7/2/32 30 ta Rocznica Bitwy o Mt. Cassino - (8mm film)  
7/2/33 33rd Anniversary, Monte Cassino 1977 (8mm film)  
7/2/34 35 ta Rocznica Bitwy o Mt. Cassino - (8mm film)  
7/2/35 40 ta Rocznica Bitwy o Mt. Cassino - (Audio 7 1/2 speed)  
7/2/36 Obrazki z Życia Żołnierzy na Wschodzie gen. Duch w Italii 1944 (8mm film)  
7/2/37 Audycje Radiowe Koła B. Żołn. 2 Korpusu 24/02 - 30/03 (Audio 7 1/2 speed)  
7/2/38 Audycje Radiowe Koła B. Żołn. 2 Korpusu 25/11 - 30/12 (Audio 7 1/2 speed)  
7/2/39 Audycje Radiowe Koła B. Żołn. 2 Korpusu 6/01 - 17/02 1984 (Audio 7 1/2 speed)  
7/2/40 Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, t. 1  
7/2/41 Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, t. 2  
7/2/42 Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, t. 3  
7/2/43 Korespondencja w sprawie Światowego Zjazdu Byłych Żołnierzy i Ochotniczek 2-go Korpusu w czterdziestą rocznicę zdobycia Monte Cassino 1944-1984  
7/2/44 Pamiątkowa Książka - Album z okazji Światowego Zjazdu Byłych Żołnierzy i Ochotniczek 2 Korpusu oraz Jednostek Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Orchard Lake, MI, USA ku uczczeniu 40ej rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino 6-8 lipca 1984  
7/2/45 Pamiątkowy mszalik Uroczystego Nabożeństwa z okazji 40-lecia zwycięskiej bitwy o MOnte Cassino i Światowego Zjazdu Byłych Żołnierzy 2 Korpusu Wojska Polskiego w Sanktuarium Matki Bożej Orchard Lake w dniach 6,7 i 8 lipca, 1984. 07.6-8.1984  
7/2/46 Vade Mecum Żołnierza-Kierowcy, cz.I, Palestyna 1943 1941  
7/2/47 Vade Mecum Żołnierza-Kierowcy, cz.II, Palestyna 1943  
7/2/48 Mały modlitewnik żołnierski, Londyn 1942  
7/2/49 Kalendarz Żołnierza 2 Korpusu 1940-1948  
7/2/50 Mszał rzymski w skróceniu, wydany z rozporządzenia J. E.Ks. Józefa Gawliny, Biskupa Polowego Wojsk Polskich, Londyn 1942  
7/2/51 Ulotki propagandowe dla żołnierzy 2 Korpusu walczących we Włoszech, wydane przez Niemców  
7/2/52 Komunikaty Koła Byłych Żołnierzy 7 Pułku Altyrerii Przeciwpancernej w Londynie 1975-1981  
7/2/53 Monte Cassino - Bitwa sześciu narodów  
7/2/54 Medale spod Monte Cassino, breloczki  
7/2/55 Sitwa Rysiów, Żbików, Wilków Wileńskiej Brygady Żubrów. Ziemia Święta, tom I 1943  
7/2/56 Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów. Rzym, tom II 1944  
7/2/57 Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów, Włochy, tom III 1946  
7/2/58 Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Piechoty Żubrów 5 Kresowej Dywizji, Anglia, tom IV 1949  
7/2/59 Program uroczystości "Na Święto Bożego Narodzenia" 1947  
7/2/60 Taran. Tygodnik 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. Rok III, Nr 8/406 1946  
7/2/61 Do Dział! Jednodniówka Szkoły Podchorążych Artylerii w Kara-Su 1942  
7/2/62 Broń i Barwa. Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii 1972  
7/2/63 Wiadomości wojskowe 2 Korpusu. Miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Wiedzy Wojskowej 2 Korpusu. Rok I, Zeszyt IV 1946  
7/2/64 Jedniodniówka Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii. VI Turnus 1946  
7/2/65 Warszawa. Pieśń. Słowa Feliks Konarski (Ref-Reu), Muzyka Alfred Schutz 1946  
7/2/66 5 Kresowy Baron C.K.M. Kronika 1948  
7/2/67 Przy kierownicy w Italii - czasopismo Odziałów Zaopatrzenia i Transportu 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Nr 1 1946  
7/2/68 Przy kierownicy w Italii - czasopismo Odziałów Zaopatrzenia i Transportu 3 Dywizji Strzelców Karpackich Luty 1945  
7/2/69 Przy kierownicy w Italii - czasopismo Odziałów Zaopatrzenia i Transportu 3 Dywizji Strzelców Karpackich wrzesień-październik 1943  
7/2/70 Mieczysław Kruczyński "Dzieje 2-go Korpusu...Inaczej!" 1969  
7/2/71 "Graniec Karpacki", Nr 18 (168) 1945  
7/2/72 Żołnierz Polski (The Polish Soldier), Windsor, Ontario 1941  
7/2/73 Dzieci płaczą... 1946  
7/2/74 Instrukcja o prowadzeniu aktów stanu cywilnego ksiąg metrykalnych 1941  
7/2/75 Z lat wojny. Poezja polska 1939-1945. Ułożył i wstępem zaopatrzył Kazimierz Wyka. 1945  
7/2/76 M.J. Tokarzewska-Masłowska "Ochotniczki-kierowczynie 316 Kompanii Transportowej PWSK (Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet). Okres szkoleniowo-organizacyjny i okres pracy (chronologiczny rozwój w skrócie). 1982-2007  
7/2/77 Marek Wroński "663 Dywizjon Samolotów Artylerii-Dzieje, Munur, Odznaki..." 1984  
7/2/78 Żołnierz Polski w Rzymie 1944  
7/2/79 Marian Czuchnowski "Z ziemi włoskiej do Polski..." 1944  
7/2/80 Władysław Szabliński "Wszystko co ważne. Praktyczny podręcznik polsko-węgierski". 1939  
7/2/81 W służbie dla Ojczyzny. Kobieta-Żołnierz 2 Korpusu. 1946  
7/2/82 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii. Album fotograficzny, część I. 1945  
7/2/83 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii. Album fotograficzny, część II. 1945  
7/2/84 Tygodnik Polski. The Polish Weekly, Nr 21, 28, 29 1944  
7/2/85 Wykaz poległych żołnierzy II Korpusu pochowanych na polskim cmentarzu wojennym w Casamassima.  
7/2/86 "Żołnierz z Monte Cassino. Album fotografii z terenu i okresu bitwy. 1945  
7/2/87 Witold Rajkowski "Minarety-Nafta-Daktyle Irak" 1943  
7/2/88 Z pod znaku Maryi. Księga Sodalicji Mariańskie SMO (Szkoły Młodszych Ochotniczych) wydana na pożegnanie iemi Świętej i Nazaretu. 1947  
7/2/89 Teatr Dramatyczny APW. Program - Stanisław Ligoń "Wesele na Górnym Śląsku" 1944  
7/2/90 Publikacje prasowe część I 1944-1998  
7/2/91 Publikacje prasowe część II 1956-2005  
7/2/92 Wiersze i pieśni żołnierskie, patriotyczne oraz religijne.  
7/2/93 European War Day by Day. A Concise Chronological Review of Each Day's Events as They Happen. Volume I September 4, 1939 to October 31, 1039. Prepared by The Detroit Free Press. 1939  
7/2/94 30 lat piosenki i 30 słów o świni... 1959  
7/2/95 Zbiór peśni żołnierskich. W marszu w układzie Adama Dyląga i Wiarosława Sandelskiego. Zeszyt pierwszy. 1944  
7/2/96 Marsz Brygady Karpackiej. 1945  
7/2/97 Zygmunt Nowak "Słaniają się palmy" 1945  
7/2/98 Obchód Katyński - Msza Św. & Obiad 2005 (VHS) 2005  
7/2/99 Katyń - 50 lat. Edward J. Kamiński (VHS)  
7/2/100 40 rocznica Bitwy o Monte Cassino (VHS) 7 sierpnia 1984r.  
7/2/101 Zebranie Fundacji (VHS) 2003  
7/2/102 Katyń (VHS) 6 kwietnia 1995  
7/2/103 "Ile kosztuje patriotyzm?" (VHS) 1996  
7/2/104 Nowosybirsk - Karabasz - Bezpieka- Kazachstan - Karabasz - Katyn- Kosowo - Grodno (VHS) 1997  
7/2/105 As Crosses are Measure of Freedom, bo wolność Krzyżami się mierzy. (VHS)  
7/2/106 35 rocznica Monte Cassino w Detroit (hołd pod pomnikiem żołnierza i marynarza) -(VHS) 13-V-79  
7/2/107 3 Dywizja wraca do kraju (VHS)  
7/2/108 First World Meeting of Polish World War II Veterans 1992 A (VHS)  
7/2/109 First World Meeting of Polish World War II Veterans 1992 B (VHS)  
7/2/110 Parada Ducha Swiętego - Odsłonięcie i poświęcenie pomnika "Grób Nieznanego Sybiraka" Białystok 1997 (VHS)  
7/2/111 "Dzwony Dla Katynia" Narrator: Stanisław Zaydel 1979 (audio)  
7/2/112 Do Inscenizacji: "Polska Musi Składać Ofiary" Odgłosy Walki pod Monte Cassino (Audio 3 3/4 speed)  
7/2/113 35-Ta Rocznica Bitwy o Monte Cassino 1979 (Audio speed 3 3/4)  
7/2/114 Tobruk - Zając Skowroński USA (Audio 3 3/4)  
7/2/115 Rewia Z Korpusu z 1959 - urywek przedstawienia "Młodego Teatru" (Audio 3 3/4)  
7/2/116 33 - Rocznica Monte Cassino 1997 (Audio)  
7/2/117 Audycja Monte Cassino Zast.Inst.Harc (Audio)  
7/2/118 Życzenie Bożonarodzeniowe Prezesa Koła 2 Korpusu 1986 (Audio)  
7/2/119 Ref-Ren Monte Cassino (Audio)  
7/2/120 Generał Anders Wywiad (Audio)  
7/2/121 Audycja 35 Rocznica Monte Casino Harcerska (Audio)  
7/2/122 Audycja Monte Casino (Audio tape)  
7/2/123 55 Rocznica Zwycięskiej Bitwy o Monte Cassino 1944-1999.  
7/2/124 Monte Cassino - wiersze  
7/2/125 Zdjęcia z obchodów 40-lecia Bitwy o Monte Cassino  
7/2/126 Kartki pocztowe z widokiem na klasztor Benedyktynów przed i po bitwie, cmentarz wojenny 2 Korpusu na Monte Cassino  
7/2/127 Zdjęcia Gen. K. Rudnickiego  
7/2/130 Dziennik Żołnierza 1944  
7/2/131 Wycinki prasowe - album  
7/2/132 Wycinki prasowe - album  
7/2/133 Wycinki prasowe - Mikołajczyk  
7/2/134 Wycinki prasowe - Sikorski  
7/2/135 Wycinki prasowe - Sikorski  
7/2/136 Sprawozdanie z działalności Polskiej YMGA we Francji 1940  
7/2/137 National Catholic Welfare Conference 1940  
1 - 135 z 135

7. Fundacja i Centrum 2 Pol. Korpusu