Skip to content

39/2. Polonia Amerykańska

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
39/2/1 Katechizm polskości na obczyźnie, Bradley Beach, NJ  
39/2/2 Enduring Poles in the Great Lakes Area by Natsolim, Mount Clemens, MI 1976  
39/2/3 The Story of St. Mary's Camp. The First Polish American Camp in the United States, Detroit 1951 1926-1951  
39/2/4 Anniversary XX of Polish American Club of Sarasota, Inc. 1997  
39/2/5 Suburban Pol-Am Expo Not for Poles Only, Chicago, IL 1985  
39/2/6 Polish Jokes, wycinki prasowe  
39/2/7 O przyszłość Polonii Amerykańskiej, Jędrzej Giertych, Kurytyba, Brazylia 1963  
39/2/8 Polska emigracja w USA  
39/2/9 Wygnańcy polscy w Illinois, Referat Eleanor C. Rawlings 1927  
39/2/10 Dr Olgierd Klejnot - działacz polonijny w Kalifornii  
39/2/11 Quo Vadis American Polonia? From the Past to the Future.. Seventh Biennial International Conference on East-Central European & Polish Affairs. 2002  
39/2/12 The Immigrant Experience: A Polish-American Model. Teacher's Guide  
39/2/13 The Polish-Ameruican Political Experience, Edmund S. Muskie, Buffalo, NY 1981  
39/2/14 "The Orchard Lake Plan" for the Cultural Progress of the Polish American Community in the United States, Rev. Walter J. Ziemba, Orchard lake, MI 1969  
39/2/15 Reflections on the Cultural Condition of the Polish American Community, Dr. Eugene Kusielewicz, New York 1969 1969  
39/2/16 Pilgrimage by James A. Michener, Coral Gabies, FL 1989  
39/2/17 The Role of the Polish American Student in America. Essay Contest of the Polish Student's Association  
39/2/18 Polonica  
39/2/19 Pamiątka Obchodu Grunwaldzkiego w Chicago 1410-1910  
39/2/20 Prasa polonijna, katalog  
39/2/21 Polonia, Imigracja - wycinki prasowe  
39/2/22 Polish Americans: Proud Heirs of a Dual Patrimony, Joseph J. Krzton, Uniontown, PA 1987  
39/2/23 O Polonii Amerykańskiej - uwagi ogólne, Jędrzej Giertych. Historia powstania pierwszych polskich osad w Ameryce 1964  
39/2/24 Polish Home, Houston, TX  
39/2/25 Polacy w życiu Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1976  
39/2/26 Materiały do historii Polonii 1963-1983  
39/2/27 History of the Poles in Indiana  
39/2/28 Polish Americans in Detroit Politics, Thaddeus C. Radziłowski  
39/2/29 The Polish Arts and Culture Foundation. A Guide to Polonica in the San Francisco Bay Area, Wanda Tomczykowska, San Francisco, CA 1987  
39/2/30 Polish Settlers in Chicago  
39/2/31 The Polish Settlers of New England 1930  
39/2/32 Polish Settlers in Western Penn'a. A Yearly Special Edition for The Twenty-Sixth Annual Polish Day, Pittsburgh, PA 1956  
39/2/33 Americans from Poland  
39/2/34 Polish Youth: Social, Political and Cultural Attitudes (rpis)  
39/2/35 Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym, zeszyt 1, Paris (fragmenty)  
39/2/36 American Pioneers from Poland, Chicago, IL 1975  
39/2/37 The Polish American Collection. Immigration History Research Center University of Minnesota 1976  
39/2/38 Przemówienia i Sprawozdania z Sejmu Polskiego Wychodźstwa w Ameryce, Chicago, IL 1918  
39/2/39 Protokół Urzędowy z obrad Trzeciego Sejmu Wychodźstwa Polskiego w Pittsburghu, PA 1921  
39/2/40 100th Anniversary St. Stanislaus Mutual Aid Society, Woonsocker, RJ 1902-2002  
39/2/41 "Emblem of Good Will". A Polish Declaration of Admiration and Friendship for The United States of America, Washington D.C. 1997  
39/2/42 Konferencja: "Polonia 1978 - Polonia Jutra". Komisja Nr 1. Współpracy Organizacyjnej. Projekty Wniosków 1978  
39/2/43 Konferencja: "Polonia Jutro - Quo Vadis". Youth Affairs Committee 1978  
39/2/44 Poles in Massachusetts (copia)  
39/2/45 Zarys Historii Polonii w Los Angeles, Sylwin Strakacz. w: Pamiętnik Wydany z okazji Pobudowania i Poświęcenia Polsko Rzymsko Katolickiego Kościoła w Los Angeles, CA 1958  
39/2/46 Polonia w Grand Rapids. W: "Migrant Echo", vol VI. 1977 1977  
39/2/47 Polonia w Denver. w:"Nowy Dziennik", Rok XXIII, 1994 1994  
39/2/48 Polish Americans: Buffalo Neighborhoods New Study (1977) 1977  
39/2/49 Menchester's Polonia, Thaddeus M. Piotrowski 1974  
39/2/50 The Polish Colony of California. A Thesis Presented to the Faculty of the Department of History The University of Southern California, Milton L. Kosberg (rpis) 1952  
39/2/51 A Brief History of Rochester's Polish American Community by Kathleen Urbanic History  
39/2/52 Polacy w New York (kopia)  
39/2/53 Polak w Kalifornii 1952  
39/2/54 Polonia w Washington, W: "Nowy Dziennik", Rok XXIII, 1994 1994  
39/2/55 Teacher's Guide for using Oral History Materials on the Immigrant Experience, Roland Zaraza, Chicago, IL 1977  
39/2/56 Ślady Polskie w Ameryce, Mieczysław Haiman, Chicago, IL 1938  
39/2/57 The Polish Political Emigration in the United States 1831-1864, Maria J. E. Copson-Niećko (kopia)  
39/2/58b Polonia w świecie - wycinki prasowe  
39/2/58 Polacy w świecie - wycinki prasowe  
39/2/59 Poles in USA (Polish/English articles)  
39/2/60 Articles in Englis, not published  
39/2/60b Articles in Englis, not published  
39/2/61 Articles in English (Never Published  
39/2/62 Polish Jokes - Żydzi  
39/2/63 Poles in USA (English Press articles, original art. and letters)  
39/2/64 Poles in USA (Articles from Press in Polish)  
39/2/65 Wizerunek prawego Polaka, Kazimierz Konarski  
39/2/66 Światowy Związek Polaków z Zagranicy "Polonia Zagraniczna" Wydanie Jubileuszowe 1929-1949  
39/2/67 Polonia Vademecum. A Handbook of Information on Poles and other Soviet Dominated European Nations in the Free World, Bethlehem, CT 1988  
39/2/68 Selected Bibliography of Sources The Polish American Community in the Greater Buffalo, New York Area, Sr.Ellen M. Kuznicki, CSSF 1976  
39/2/69 Poles in America:Yesterday and Today, Walter M. drzewieniecki, Buffalo 1980  
39/2/70 First Poles in America, Artthur L. Waldo, Pittsburgh 1957 1608-1958  
39/2/71 Poles in Arizona, Houston, Phoenix - wycinki prasowe  
39/2/72 Dzieje i życie Polonii Amerykańskiej (Stany Zjednoczone), Richard Lipka, Józef Błaszczak - rpis  
39/2/73 The Historical Background, Rev. Antonin Bochenski, OMC  
39/2/74 Historia Polonii: notatki, wycinki prasowe, kopie artykułów o Polonii  
39/2/75 Polacy w Niemczech. Społeczny Komitet Pomocy Obywatelom Polskim w Niemczech w Londynie, Delegatura na Niemcy 1948  
39/2/76 Poles in North America. An International Conference on the History of Polish Immigration to North America, Toronto 1980  
39/2/77 Szkolnictwo Wyższe i Nauka Polska na Obczyźnie, Londyn 1960  
39/2/78 Rodzina Przeszczepiona. Studium Powojennej Imigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych, ankieta.  
39/2/79 Rocznik Statystyczny - Detroit, MI, 1970 1970  
39/2/80 Polish-American Day, Conference, October 5, 1978  
39/2/81 Centrum Badania Historii Imigracji. Przewodnik do zbiorów zebrany przez Suzanna Moody i Joel Wurl  
1 - 83 z 83

39. Polonia Amerykańska