Skip to content

19/3. Chorgiew Harcerek w St. Zj.


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/3/1 Karty rejestracyjne, dokumenty 1984-1989  
19/3/2 Chorągiew Harcerzy w USA - rozkazy 1992-2001  
19/3/3 Informator chorągwi 2002-2003  
19/3/4 Zarząd Okręgu Stany Zjednoczone, korespondencja, protokoły 1981-1985,1989  
19/3/5 Chorągiew Harcerek w USA, protokoły zebrań, dokumenty, arkusze wizytacyjne 1990-1992  
19/3/6 Harcerski Fundusz Oświatowy 1972  
19/3/7 Harcerski Fundusz Oświatowy "Domek" Bethlehem, korespondencja 1976-1979  
19/3/8 Stare rozkazy 1964-1968  
19/3/9 Hufiec "Warmia" 1983-1989  
19/3/10 Office papres 1975-1981  
19/3/11 Office papers 1981  
19/3/12 Korespondencja 1975-1979  
19/3/13 Korespondencja 1975/1976  
19/3/14 Korespondencja 1989-1991  
19/3/15 Korespondencja 1977-1979  
19/3/16 Komenda Okręgu Harcerek w USA 1954-1960  
19/3/17 Korespondencja 1980-1982  
19/3/18 Korespondencja 1991-1992  
19/3/19 Chorągiew Harczerzy: rozkazy, instrukcje, korespondencja 1967-1981  
19/3/20 15-lecie Ośrodka Harcerskiego, Hartford-New Britain, CT1 1974  
19/3/21 Kronika ZHP. Hartford, CT 1956  
19/3/22 Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych - korespondencja 1990-1991  
19/3/23 Wieczór harcerski dha Stanisława Kwietnia, New Britain, CT 1992  
19/3/24 Lista adresowa instruktorek Chorągwi Charcerek w Stanych Zjednoczonych 1985  
19/3/25 Office papers 1989-1992  
19/3/26 Zastęp "Szarotek" 1955-1956  
19/3/27 Office papers 1989-1990  
19/3/28 Office papers 1968-1987  
19/3/29 Korespondencja 1977-1981  
19/3/30 Korespondencja, materiały biurowe - kopia dla Detroit  
19/3/31 Komenda Choragwi Harcerzy w St. Zj., statyski, sprawozdania  
19/3/32 Protokoły, konferencje instruktorskie 1967-1985  
19/3/33 Korespondencja 1978-1979  
19/3/34 Materiały biurowe, korespondencja itp  
19/3/35 Office papers 1979-1986  
19/3/36 Chorągiew Harcerek - "Rochester" 1968-1969  
19/3/37 Office papers 1968-1969  
19/3/38 Chorągiew Harcerek - "Buffalo" 1968-1971  
19/3/39 Rozkazy Komendy Choragwi Harcersek, Listy Okólne do Instruktorek, Listy Okólne i materiały do Huwcowych, Referat Prasowy Komendy Choragwi, korespondencja 1968-1969  
19/3/40 Rozkazy Głównej Kwatery Harcerek, korespondencja, "Węzełek", "Ognisko", "Bin", "Na tropie", Konferencja instruktorek i Walny Zjazd Okręgu 1967-1969  
19/3/41 Office papers 1964-1976  
19/3/42 Office papers 1976-1979  
19/3/43 Choragiew Harcerek w St. Zj. - Milwaukee 1967-1969  
19/3/44 Korespondencja harcerska 1987-1988  
19/3/45 Korespondencja, materiały biurowe 1983-1990  
19/3/46 Korespondencja 1956-1958  
19/3/47 Lista adresowa instruktorek Choragwi Harcerek w St. Zj. Kopia Zarządu Okręgu 1989  
19/3/48 Chorągiew Harcerek w St. Zj., korespondencja, różne materiały harcerskie 1985-1988  
19/3/49 Choragiew Harcerek - pisma wychodzące 1956  
19/3/50 Hufce, jednostki sam., zastępy instruktorek 1985-1988  
19/3/51 Księga pracy letniego obozu harcerskiego Choragwi Harcerek 1957  
19/3/52 Książka kasowa 1954-1955  
19/3/53 Obóz harcerek w Jankee Springs, książka pracy 1956  
19/3/54 Rozkazy, korespondencja, dokumenty 1981-1983  
19/3/55 Chorągiew Harcerek w St. Zj., korespondencja, różne materiały i dokumenty 1980-1985  
19/3/56 Rozkazy Komendy Chorągwi Harcerzy w St. Zj. 1965-1967  
19/3/57 Komenda Choragwi Harcerek w St. Zj. 1965-1967  
19/3/58 Ośrodek w Buffalo 1965-1967  
19/3/59 Ośrodek Milwaukee 1965-1967  
19/3/60 Główna Kwatera Harcerek w Londynie, IL 1965-1967  
19/3/61 Chorągiew Harcerek w St. Zj. Protokoły próby na stopień przewodniczki  
19/3/62 Korespondencja, dokumenty, materiały biurowe 2001-2004  
19/3/63 Chorągiew Harcerek: lista adresowa, rozkazy 1972-1976  
19/3/64 Materiały różne, korespondencja 1961-1986  
19/3/65 Materiały różne, korespondencja 1990-1993  
19/3/66 Korespondencja 1972-1980  
19/3/67 Korespondencja 1989-1991  
19/3/68 Materiały różne, korespondencja, sprawozdania 1989-1990  
19/3/69 Korespondencja,dokumenty, Konferencja w Clark, NJ 1992 1992  
19/3/70 Konferencja Instruktorek - 1959  
19/3/71 Korespondencja, dokumenty 1983-1993  
1 - 71 z 71

19. Związek Harcerstwa Polskiego