Skip to content

19/2. Historia ZHP

 

INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/2/1 Harcerki w Związku Harcerstwa Polskiego od swych początków w kraju i w latach 1939-1942 poza krajem w ujęciu szkicowym, Władysława Sewerynowa Spławska, Londyn 1988 1988  
19/2/2 Pamiętnik wręczenia sztandaru hufcowi harcerzy Warmia 1969  
19/2/3 Powojenna Historia Harcerstwa w Stanach Zjednoczonych 1949-1989, Ewa Gieratowa, CT 1949-1989  
19/2/4 Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Wacław Błażejewski, "Biuletyn" Vancouver, Canada, nr 39  
19/2/5 Harcerstwo Polonii w hołdzie wszystkim Bojownikom o Niepodległość Polski, ZHP - Michigan, USA  
19/2/6 Harcerstwo Polonii 1950-1996 - broszura  
19/2/7 Historia Harcerstwa Polskiego, cz. I - Okres niewoli  
19/2/8 Wici 75-lecia ZHP w USA  
19/2/9 "Poznańska Czarna Trzynastka" 1919-1960, Małgorzata Symanowicz, Poznań 1990, rpis. 120 str. 1990  
19/2/10 Materiały do Historii ZHP w USA 1949-1989  
19/2/11 Historia Harcerstwa, Tom I, lata 1910-1921. Londyn 1975  
19/2/12 Szlakiem włóczęgów 1921-1961, Chicago 1963  
19/2/13 Kresowy Wiśniowiersz, Krzysztof Kołtun, Lublin 1995  
19/2/14 Harcerstwo w dwudziestoleciu międzywojennym. "Znak" Rok XXXII (8-9),str. 999  
19/2/15 Pamiętnik Zlotu Jubileuszowego Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych 1974  
19/2/16 Skaut 1944. Sprawozdanie ZHP na Wschodzie 1942-1943  
19/2/17 Harcerze Bydgoscy polegli na polu chwały 1939-1945, Feliks Władyszewski  
19/2/18 Materiały do Historii ZHP  
19/2/19 Czasopisma harcerskie na świecie od 1939 roku, Zenon Buczewski  
19/2/20 Organizacja Harcerek, Londyn 1972  
19/2/21 Merit Badge Requirements. Boy Scouts of America 1979  
19/2/22 Tą drogą pójdziemy, Janusz Kuliński, Warszwa 1939  
19/2/23 Dokąd doszliśmy? Janusz Puliński, Warzsawa 1938  
19/2/24 The Life and Death of the Old Polish Intelligentia, Slavic Review  
19/2/25 Pamiętnik wręczenia sztandaru hufcowi harcerzy Warmia 1969  
19/2/26 Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Wacław Błażejewski, "Biuletyn" Vancouver, Canada, nr 39  
19/2/27 Harcerstwo Polonii 1950-1996 - broszura  
19/2/28 Wycinki prasowe, opracowania, korespondencja  
19/2/29 Pamiętnik Zlotu Jubileuszowego Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych 1974  
19/2/30 "Na tropie" - tematy wybrane  
19/2/31 ZHP na Litwie  
19/2/32 Hufiec Harcerzy w Niemczech - Haltern Westfalia (zdjecia) 1946-1947  
19/2/33 Zeszyty Historyczne, nr 10. Komenda Choragwi Legnickiej  
19/2/34 Zeszyty Historyczne, nr 11-12. Chorągiew Dolnośląska 1992-1993  
19/2/35 Szczep Harcerski w Teheranie, album 1943  
19/2/36 Drużyna Zuchów w Indiach, album 1944-1947  
19/2/37 25-lecie Ośrodka Harcerskiego New Britain - Hartford, CT 1983  
19/2/38 ZHP Stany Zjednoczone. Wici 75-lecia 1972  
19/2/39 ZHP Stany Zjednoczone. Wici 75-lecia 1973  
19/2/40 ZHP Stany Zjednoczone. Wici 75-lecia 1974  
19/2/41 ZHP Stany Zjednoczone. Wici 75-lecia 1985  
19/2/42 ZHP Stany Zjednoczone. Wici 75-lecia 1986  
19/2/43 Szare szeregi, hm. Stanisław Broniewski, Londyn 1988  
19/2/44 20-lecie Ośrodka Harcerstwa ZHP w Perth Amboy, NJ  
19/2/45 15-lecie Ośrodka Harcerskiego New Britain - Hartford, CT 1974  
19/2/46 O harcerstwie w Hartford i w New Britain, Jan Wójcik  
19/2/47 Associated International Scout and Guide Organizations 1976-1981  
19/2/48 Życiorysy działaczy harcerskich  
19/2/49 Jednodniówka zlotowa - Hanower, Harcerstwo w Niemczech 1946  
19/2/50 Nasz Sztandar. 25-lecie Harcerstwa w Płd. Australii 1949-1974  
19/2/51 Harcerstwo w Wielkiej Brytanii  
19/2/52 Historia Harcerstwa w Stanach Zjednoczonych 1949-1989, opr. Ewa Gieratowa, Connecticut  
19/2/53 Harcerze Krajowej Drużyny Zlotowej na Cmentarzu Arlington - oddają hołd Ignacemu Paderewskiemu - zdjęcia  
19/2/54 Przyszłość ZHP poza krajem, L. A. Jachulski - badania ankietowe  
19/2/55 Harcerska sztafeta pokoleń (biogramy instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej), hm Tadeusz Gaweł, Kraków 1991, cz. II  
19/2/56 Harcerska sztafeta pokoleń (biogramy instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej), hm Tadeusz Gaweł, Kraków 1991, cz. III  
19/2/57 Harcerska sztafeta pokoleń (biogramy instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej), hm Tadeusz Gaweł, Kraków 1991, cz. V  
19/2/58 Krzyż harcerski wiązał dłonie, hm. Tadeusz Gaweł, Kraków 1992  
19/2/59 Hm. Żuraw Włóczęga, Hm. Tadeusz Gaweł, Kraków 1992  
19/2/60 Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacji, red. Stanisław Siedlaczek, Lwów 1939  
19/2/61 Wychowawca w swiecie współczesnym, prof. Wiktor Szyryński 1983  
19/2/62 Młodość Aleksandra Kamińskiego, Andrzej Janowski, Londyn 1985  
19/2/63 Tradycyjny etos harcerski, Wojciech Wróblewski. W: Kultura i społeczeństwo, rok XXX, nr 3, 1986  
19/2/64 Office papers, opracowania, wycinki prasowe 1984-1992  
19/2/65 Opracowania dotyczące historii harcerstwa  
19/2/66 Założyciel Skautingu Światowego, historia harcerstwa w 70-leciu, ZHP poza granicami kraju, Harcerstwo pod rządami PRL-u  
19/2/67 Posłudze prawu harcerskiemu, Krystyna Klajn  
19/2/68 Jubileuszowy Pamiętnik ZHP 1910-1965  
19/2/69 Wici 75-lecia ZHP w Stanach Zjednoczonych 1985  
19/2/70 Harcerskie wspomnienia - Szwecja 1948-1952, Zenon Buczewski, Kitmat Canada, 1962  
19/2/71 Scouting in Hungary, Gabor Bodnar 1986  
19/2/72 Commemorating the Fiftieth Anniversary of the Polish Boy Scauts amd Girl Guides Association 1910-1960  
19/2/73 Materiały różne  
19/2/74 75 lat ZHP. 1910-1985  
19/2/75 75 lat Związku Harcerstwa Polskiego  
19/2/76 Olga Małkowska, matka Rudego, Józefa Kurowskiego (zdjęcia)  
19/2/77 Jednodniówka czarnej 13-tki Poznańskiej Drużyny Harcerzy i, Hetmana J. Zamoyskiego. Wydana z okazji XX-lecia Druzyny 1919-1039  
19/2/78 Lucjan Kukułka, dokumenty, zdjęcia  
19/2/79 III Światowy Zlot Harcerstwa. Goniec Zlotowy, nr 1,2,4  
19/2/80 Harcerstwo - Indie (Grzondziel)  
19/2/81 Andrzej Małkowski 1888-1919 Founder of the Polish Scoutin Movement  
19/2/82 Harcerstwo USA przed 1940 r., 13-tka Poznańska (Edward Wolski)  
19/2/83 Korespondencja, materiały różne  
19/2/84 Harcerstwo polskie poza granicami kraju od zarania do 1930 roku w relacjach i dokumentach, Robert K. Daszkiewicz, Lublin 1983  
19/2/85 Harcerstwo na Litwie i Łotwie  
1 - 85 z 85

19. Związek Harcerstwa Polskiego