Skip to content

19/14. Zloty, obozy, kolonie


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/14/1 Pokłosie - Wici Pozlotowe, Waterloo, MI 9-17 lipca, 1955 9-17.VII,1955  
19/14/2 Zlot Chorągwi "Warta", Kooln-Etzel, Niemcy (1425 uczestników) - zdjęcia 29.V I-1.VII,1946  
19/14/3 Zlot Chorągwi "Warta", Kooln-Etzel, Niemcy - zdjęcia 29.V I-1.VII,1946  
19/14/4 Dziennik Zlotowy 1988  
19/14/5 Kaszuby, Światowy Zlot ZHP. Kanada 1976  
19/14/6 Obóz zastępu "Zarzewie" w Bantam", program, zdjęcia 2-13.VII, 1952  
19/14/7 Zlot Tysiąclecia Chrztu Polski. Eastern Ohio. Album Foto 2-16.VII, 1966  
19/14/8 Zlot Okręgu ZHP Stany Zjednoczone - ksiażka kasowa 1956  
19/14/9 IV-ty Światowy Zlot ZHP, USA 1988  
19/14/10 Dwutygodniowy Program Kolonii Zuchowej w Białowieży 1972  
19/14/11 Program Dwutygodniowej Kolonii Zuchowej w Białowieży 1978  
19/14/12 Program Dwutygodniowej Kolonii Zuchowej w Białowieży 1969  
19/14/13 Program Dwutygodniowej Kolonii Zuchowej w Białowieży 1984  
19/14/14 Program Dwutygodniowej Kolonii Zuchowej w Białowieży 1986  
19/14/15 Program Dwutygodniowej Kolonii Zuchowej w Białowieży 1980  
19/14/16 Sprawozdania z Kolonii Zuchowych  
19/14/17 Drużyny i zastępy harcerskie  
19/14/18 Wykaz zaproszonych gości z Polski na IV Światowy Zlot ZHP w USA  
19/14/19 Jubileuszowy Zlot 80-lecia Harcerstwa 1991  
19/14/20 III Światowy Zlot ZHP w Belgii 1982  
19/14/21 Sprawozdanie z II Światowego Zlotu - Kaszuby, Kanada 1976  
19/14/22 Jubileuszowy Zlot ZHR. Lednica 99. Dziennik zlotowy drużyny. 1999  
19/14/23 V Światowy Zlot ZHP, Clumber Park, Wielka Brytania 1994  
19/14/24 Jubileuszowy Zlot ZHP. Zlot 75-lecia ZHP- Clumberg Park Nottinghamshire England 1985  
19/14/25 Pamiętnik Zlotu Jubileuszowego Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych  
19/14/26 Światowy Zlot Harcerzy - Kaszuby 1976  
19/14/27 "Pięćdziesięciolatek". Czuwaj... Już na Zlocie Jubileuszpwym  
19/14/28 IV Światowy Zlot ZHP -1988, korespondencja, materiały zlotowe 1988  
19/14/29 Wstań, w słońce idż! Pamiętnik IV Światowego Zlotu ZHP  
19/14/30 IV Światowy Zlot ZHP 1988 - wycinki prasowe  
19/14/31 Zlot Jubileuszowy ZHP w USA. Obóz Harcerzy. 1974  
19/14/32 Wici Zlotowe 1954, 1965-1966  
19/14/33 Złoty Wieniec 50-lecia ZHP 1996  
19/14/34 V Światowy Zlot ZHP, Clumber Park, Wielka Brytania - zdjęcia  
19/14/35 Faktografia w sprawie Zlotu 80-lecia  
19/14/36 Ognisko "Milenium" nagranie  
19/14/37 Korespondencja, materiały związane ze zlotami  
19/14/38 Nadzwyczajny Zjazd Ogólny Fawley Court Wielka Brytania 1996  
19/14/39 Protokół XI Walnego Zjazdu Okręgu St. Zj. 1973  
19/14/40 Dwutygodniowy Program Kolonii Zuchowej w Białowieży 1968, 1980  
19/14/41 Obóz Harcerek "Ziemia". Zlot 1960 1960  
19/14/42 Obóz "Od Tatr do Bałtyku " Yankee Springs, MI 1958  
19/14/43 Zlot 1975 - przeźrocza, cz. 1--2  
19/14/44 Obóz retro  
19/14/45 Kronika Gromady Zuchowej "Polska Łąka" 1957-1958  
19/14/46 Materiały różne, pięciobój harcerek i harcerzy  
19/14/47 IV-ty Światowy Zlot Harcerstwa, Rising Sun, MD (nagranie VHS) 1988  
19/14/48 IV-ty Światowy Zlot Harcerstwa, Rising Sun, MD (nagranie VHS) 1988  
19/14/49 Zdjęcia  
19/14/50 Korespondencja, materiały zlotowe  
1 - 50 z 50

19. Związek Harcerstwa Polskiego