Skip to content

19/12. Koło Przyjaciół Harcerstwa


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/12/1 Koło Przyjaciół Harcerstwa w New Jersey 1973-1981  
19/12/2 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Buffalo 1980  
19/12/3 Koło Przyjaciół Harcerstwa w New Britain, CT.  
19/12/4 Regulamin Złotej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa  
19/12/5 Instrukcja dla nowo powstających Kół Przyjaciół Harcerstwa 1981  
19/12/6 Koło Przyjaciół Harcerstwa w New York 1974-1980  
19/12/7 Referat Kół Przyjaciół Harcerstwa. Działacze harcerscy 1977-1978  
19/12/8 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Chicago 1974-1981  
19/12/9 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Hartford, CT 1974-1980  
19/12/10 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Los Angeles, CA 1981  
19/12/11 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Hempstead, NY 1947  
19/12/12 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Milwaukee, WI 1974  
19/12/13 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Detroit, MI 1975-1981  
19/12/14 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Bostonie, MA 1977-1980  
19/12/15 Korespondencja, materiały różne 1989-1990  
19/12/16 Koło Przyjaciół Harcerstwa w Bostonie, MA 1987-1990  
1 - 16 z 16

19. Związek Harcerstwa Polskiego