Skip to content

19/11. Zarząd Okręgu ZHP w USA


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/11/1 Korespondencja 1977-1978  
19/11/2 "Moja praca w konspiracji" - Stanley Latkowski  
19/11/3 Zarząd Okręgu - rozliczenie finansowe 1979-1981  
19/11/4 Sprawozdania formalne, formularze 1973  
19/11/5 Koło Przyjaciół Harcerstwa w New Britain - korespondencja 1974-181  
19/11/6 Wieczór Harcerski Dha Hm. Stanisława Kwietnia 1992  
19/11/7 Korespondencja 1978-1979  
19/11/8 Listy z Londynu 1979-1981  
19/11/9 Korespondencja 1974-1976  
19/11/10 Organizacja Przyjaciół Harcerstwa - działacze 1976-1981  
19/11/11 Korespondencja 1956-1958  
19/11/12 Korespondencja 1971-1973  
19/11/13 Korespondencja b.d.  
19/11/14 Office papers b.d.  
19/11/15 Album photo 1986  
19/11/16 Office papers 1988  
19/11/17 Protokół z XVIII Zjazdu okręgu ZHP w USA  
19/11/18 XIX Zjazd Okręgu ZHP w USA 1991  
19/11/19 Protokół XII Walnego Zjazdu Okręgu ZHP w USA 1975  
19/11/20 Korespondencja (Ewa Gierat) 1991  
19/11/21 Office papers 1992  
19/11/22 Zarząd Okręgu - 2-ga kadencja 1975-1977  
19/11/23 Zarząd Okręgu - 5-ta kadencja 1981-1983  
19/11/24 Office papers 1975-1981  
19/11/25 Sprawozdanie z zebrań Zarządu Okregu w czasie dwuletniej kadencji 1954-1956  
19/11/26 Sprawozdanie Zarządu Okregu za okres od 1971-1973, korespondencja, sugestie programowe  
19/11/27 Zgłoszenia na IV Walny Zjazd Okręgu w Nowym Jorku 1999  
19/11/28 Czuj Duch - korespondencja 1978-1979  
19/11/29 Referat Kazimierza Łukomskiego wygłoszony na V Zjeździe Okregu 1961  
19/11/30 Korespondencja, materiały różne  
19/11/31 Kwity kasy Okręgu Związku Harcerstwa 1963-1965  
19/11/32 XXI Zjazd Okregu ZHP w Clark, NJ 1995  
19/11/33 Nadzwyczajny Zjazd Okręgu (zmiany regulaminu). Chicago  
19/11/34 Protokół z XX Zjazdu Okrego ZHP w St. Zj.: sprawozdania, załączniki, wnioski, komunikaty 1994  
19/11/35 Protokół z XX Zjazdu Okrego ZHP w St. Zj.: sprawozdania, załączniki, wnioski, komunikaty 1999  
19/11/36 Pierwsza kadencja 1974-1975  
19/11/37 Listy okólne 1954-1975  
19/11/38 XV Zjazd Okręgu ZHP w St. Zj. 1981  
19/11/39 XVI Zjazd Okręgu ZHP w St. Zj. 1983  
19/11/40 XVI Zjazd Okręgu ZHP w St. Zj. 1991  
19/11/41 XVII Zjazd Okręgu ZHP w St. Zj. 1985  
19/11/42 XVIII Zjazd Okręgu ZHP w St. Zj. 1989  
19/11/43 Office papers 1975  
19/11/44 Zarząd Okregu - księga kasowa 1974-1979  
19/11/45 Office papers 1957-1980  
19/11/46 Office papers 1977-1993  
19/11/47 Korespondencja, materiały różne  
19/11/48 Office papers  
19/11/49 Korespondencja 1971-1973  
19/11/50 Referaty Prasowe Zarządu Okręgu 1971-1973  
19/11/51 Krespondencja, materiały różne  
19/11/52 Sprawozdania, opracowania, materiały różne  
19/11/53 II Walny Zjazd Okręgu ZHP w St. Zj., Orchard Lake, MI 1954  
19/11/54 Zadrażnienia, krtyzysy 1974-1976  
19/11/55 Korespondencja  
19/11/56 Korespondencja, materiały biurowe  
19/11/57 Materiały biurowe, korespondencja  
19/11/58 Materiały biurowe - różne  
19/11/59 Dziennik korespondencyjny 1965-1969  
19/11/60 Rozkazy Naczelnictwa ZHP w St. Zj. 1993-2001  
19/11/61 Protokóły z Walnych Zjazdów, sprawozdania, itd 1975-1981  
19/11/62 Korespondencja 1980-1981  
19/11/63 Korespondencja, materiały biurowe  
19/11/64 Materiały biurowe - różne  
19/11/65 Korespondencja, materiały różne, zdjęcia 1986-1989  
19/11/66 Protokóły Zjazdu Okręgu: IV, V 1958-1961  
19/11/67 Sprawozdania na Walne Zjazdy 1977-1979  
19/11/68 Okręg Connecticut 1986-1988  
19/11/69 XIV Walny Zjazd ZHP, Okręg Stany Zjednoczone 1979  
19/11/70 Dokumenty, korespondencja, różne materiały 1988-1991  
19/11/71 Sprawozadanie finansowe do Zarządu Okręgu ZHP w St. Zj. 1979-1980  
19/11/72 Korespondencja, matweriały różne 1981-1988  
19/11/73 Korespondencja, materiały biurowe 1972-1990  
19/11/74 Korespondencja 1986-1088  
19/11/75 Korespondencja 1964-1991  
19/11/76 Netzel Anna  
19/11/77 Małyszko Tomasz  
19/11/78 Napierkowski Thomas  
19/11/79 Wróbel Ryszard  
19/11/80 Berkieta Krzysztof  
19/11/82 Szarko Alex  
19/11/83 Szwagrzak Krystyna  
19/11/84 Korespondencja 1987-1988  
19/11/85 Diekoński Elżbieta  
19/11/86 Chychtowska Maria  
19/11/87 Dokumenty, materiały biurowe, korespondencja 1979-1988  
19/11/88 Protokóły Plenarnych Zebrań Zarządu Okręgu ZHP w USA 1983-1988  
19/11/89 "Pokłosie". Wici Pozlotowe, Waterloo, MI, 9-17 lipiec, 1955 1955  
19/11/90 Korespondencja, materiay biurowe  
19/11/91 Harcerstwo Polonii, 13 listopada, 2016: 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski oraz 1050-lecie Chrztu Polski  
19/11/92 Rozkazy, komunikaty, korespondencja 1980-1991  
1 - 91 z 91

19. Związek Harcerstwa Polskiego