Skip to content

19/1. Kwatera Główna ZHP


INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/1/1 Akta Komendy Chorągwi ZHP 1974-1975  
19/1/2 Rozkazy Naczelnika Harcerzy 2000-2003  
19/1/3 Główna Kwatera Harcerstwa - materiały różne 1985-1991  
19/1/4 Regulamin Główny. Naczelnictwo ZHP 1989  
19/1/5 ZHP poza granicami kraju. Regulamin Główny. 1996  
19/1/6 Książka Zastępu. Główna Kwatera Harcerstwa  
19/1/7 Harcerstwo, red. Stanisław Siedlaczek. Naczelnictwo ZHP 1922  
19/1/8 Starszo-harcerskie Lato. Program. Główna Kwatera ZHP 1961  
19/1/9 Świetlica ośrodkiem wpływów wychowawczych. Komenda Główna ZHP w Niemczech 1948  
19/1/10 ZHP Naczelnictwo - sprawozdania 1955-1956  
19/1/11 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Kraków 1990  
19/1/12 Regulamin musztry służby wewnętrznej i wartowniczej ZHP, Warszawa 1981  
19/1/13 Regulamin Gromady Zuchów, oraz Harcerzy i Skautów. K.G. ZHP w Niemczech 1947  
19/1/14 Książeczka prób na stopnie harcerskie, Warszawa 1981  
19/1/15 Sprawności harcerskie, Niemcy 1948  
19/1/16 Statut Związku Harcerstwa Polskiego we Francji  
19/1/17 Regulamin Harcerzy Wędrowników, Londyn 1970  
19/1/18 Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacji, red. Stanisław Siedlaczek, Lwów 1939  
19/1/19 Nasza Oznaka, rpis.  
19/1/20 Przepisy Organizacyjne, regulaminy  
19/1/21 "Czwarty Krąg" Lion Webelos, Cub Scout Book  
19/1/22 "Czwarty Krąg" 1989-1994  
19/1/23 Regulamin główny, Naczelnictwo ZHP Londyn 1977  
19/1/24 Regulamin Drużyny Harcerzy, Londyn 1963  
19/1/25 "Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa" 1954-1964  
19/1/26 "Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa" 1965-1971  
19/1/27 Sprawności Harcerek  
19/1/28 Główna Kwatera Harcerzy, Wydział Zuchów - Sprawności Zuchowe  
19/1/29 Książka Wodza Zuchów, Aleksander Kamiński, Londyn 1973  
19/1/31 Kronika Stanicy Harcerskiej w Wolfshagen. Komenda Główna ZHP w Niemczech 1947  
19/1/32 Stopnie, Regulamin Szczebli Wędrowniczych. Regulamin drużyny Harcerzy. Regulamin hufca harcerzy  
19/1/33 Harcerz Orli. Protokół próby na stopień Harcerza Rzeczpospolitej  
19/1/34 Naczelna Rada Harcerska w Fawley Court. Komisja Organizacji Harcerzy 1992  
19/1/35 Naczelna Rada Harcerska ZHP - sprawozdanie 1990  
19/1/36 Naczelna Rada Harcerska ZHP - sprawozdanie 1992  
19/1/37 Certification of Incorporation of Polish Scouting Organization - ZHP, INC.  
19/1/38 Zebrania Naczelnictwa, protokoły 1994-1998  
19/1/39 Wiadomości Urzędowe. ZHP poza granicami kraju 1994-1998  
19/1/40 Proponowane zmiany w regulaminie głównym ZHP poza granicami kraju 1995  
19/1/41 Protokół z Naczelnej Rady Harcerskiej, Columber Park, Anglia 1994  
19/1/42 Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa 1995-2000  
19/1/43 Office papers 1974-1993  
19/1/44 "Chowana" 1968-1974  
19/1/45 Zjazd Ogólny i Zebranie Naczelnej Rady Harcerstwa w Rising Sun, Maryland 1988  
19/1/46 Harcerskie Vademecum, zeszyt 1 1988  
19/1/47 Wierność czy trwanie - dylematy harcerstwa lat 80-tych. Zeszyty Edukacji Narodowej, Warszawa 1988  
19/1/48 Harcerskie lato nieobozowe. Główna Kwatera ZHP - program, Warszawa 1961  
19/1/49 Materiały programowe, cz.1  
19/1/50 Materiały programowe, cz.2  
19/1/51 Sprawozdania, rozkazy, inne materiały biurowe 1971-1982  
19/1/52 Regulaminy  
19/1/53 Rozkazy Naczelnictwa Harcerzy 1975-1981  
19/1/54 Scouts of Poland, Zenon Buczewski 1964  
19/1/55 Skauting w świecie, Zenon Buczewski, Kitimat - Kanada 1967  
19/1/56 Wędrowniczki. Podręcznik Wędrowniczek.Jadwiga Chrusciel, Ewa Gieratowa. New York 1984  
19/1/57 Dokumenty, korespondencja 1963-1966  
19/1/58 Sprawozdania, dokumenty 1953-1956  
19/1/59 Program stopni harcerskich ZHP 1955  
19/1/60 Wskazówki kształcenia instruktorów 1971  
19/1/61 Korespondencja, rozkazy, materiały biurowe  
19/1/62 Russian Scouting News  
19/1/63 System zastępowy dla dziewcząt, Rev. Philipps  
19/1/64 Rozkazy, dokumenty, korespondencja 1986-1989  
19/1/65 Organizacja drużyny harcerskiej 1957  
19/1/66 Czuwaj - Służ. Kalendarzyk harcerski na rok 1948  
19/1/67 Książka zastępowej, Józefina Łapińska, t. II. 1946  
19/1/68 Materiały różne  
19/1/69 Kwatera Główna - dokumenty  
19/1/69 Materiały biurowe  
1 - 69 z 69

19. Związek Harcerstwa Polskiego