Skip to content

10. Scouting Books


W Archiwum Polonii w Orchard Lake mamy badzo dużą kolekcję dotyczącą harcerstwa. Pokaźną część tej kolekcji stanowi zbiór książek i opracowań dotyczących harcerstwa. W połączeniu z prasą harcerską stanowi on bogaty materiał dla badaczy historii harcerstwa na wychodźstwie.

 

INWENTARZ - KATALOG

 

Title. Author Place ed. Syng.
"Szkoła za lasem"     1
A handbook for commissioners   London 1974 2
A handbook for guiders Elizabeth Brimellow London 1975 3
A handbook for guiders Ailsa Brambley, Elizabeth Carnegy London 1975 4
A handbook for guiders Anne Carter, Elizabeth Carney London 1968 5
A Handbook for Leaders of Girls' Work   Letchworth 1933 6
Antek Cwaniak Aleksander Kamiński Katowice 1957 7
Batalion "Zośka" Anna Borkiewicz-Celińska Warszawa 1990 10
Bohaterowie spod znaku lilijki Andrzej Szefer Katowice 1984 11
Całym życiem Stanisław Broniewski Warszawa 1983 12
Czuwajcie i módlcie się Ks. Zdzisław Peszkowski Orchard Lake 1988 13
Drogowskaz harcerski St. Sedlaczek, J. Matecki   14
Zuchy Marian Sciciński Londyn 1990 15
Druhna Oleńka Olga Małkowska 1888-1976   Londyn 1988 16
Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Barbara Wachowicz Warszawa 1995 17
Dzieje harcerstwa na obczyżnie w latach 1912-1992 Marek Szczepański Poznań 1992 19
Dzienniczek Zlotowy IV Światowy Zlot ZHP   Chicago 1988 20
Dziennik Harcerza i Szarotki 1939-1944 Edward Niesobski, J. Pfeiferowna Wrocław 1986 24
Dziennik harcerza Powstańca Jerzy Świderski Warszawa 25
First Aid Carl J. Potthoff N. Brunswick 1971 26
Geneza Harcerstwa Marian Miszczuk Warszawa 1985 27
Gryi zabawy w harcerskiej izbie     28
Harce ćwiczenia i gry terenowe Adam Kalinowski Warszawa 1957 29
Harcerki 1939-1945 praca zbiorowa Warszawa 1983 30
Harcerstwo Polskie Poza Granicami Kraju Robert K Daszkiewicz Lublin 1983 36
Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw 1911-1945 Jan Jankowski Warszawa 1987 37
Harcerstwo Tarnopolskie 1911-1944 Czesław E. Blicharski Londyn 1991 38
Harcerstwo w Edmonton 1954-1989 Maria Carlton Edmonton 1992 39
Harcerz w polu Zygmunt Wyrobek Warszawa 1957 40
Harcerze Wierni do Ostatka Józef Kret Katowice 1978 42
Harcownicy, cz. I Bogdan Szwagrzak Londyn 1989 139
Harcownicy, cz.II Bogdan Szwagrzak Londyn`1989 141
Harcownicy cz. III Bogdan Szwagrzak Londyn 1975 129
How to Book   Irving, TX 1992 145
Informator Harcerski Wacław Wierzewski Kraków 1985 127
Informator Harcerski Wacław Wierzewski Kraków 1990 128
Instruktorzy, cz. I, II  O czym instruktor wiedzieć powinien. Bogdan Szwagrzak Londyn 1991 142-3
Jak pracują Wędrownicy Bronisław Pancewicz Londyn 1980 46
Krąg Starszoharcerski Tomasz Piskorski 1947 8, 9
Krzyż harcerski Tomasz Sikorski Kraków 1991 49
Ksiażka Druzynowego Zuchów Aleksander Kamiński   51
Książka inwentarzowa drużyny, szczepu   Warszawa 1990 52
Księga Harców zeszyt 11 M.K. Londyn 1947 53
Kształcenie Charakteru Marian Pierożyński London 54
Leć głosie Jan Kanty Miska   56
Lećcie, pieśni i piosenki Stanisław Moniuszko Kraków 1985 57
Leksykon harcerstwa Olgert Fietkiewicz Warszawa 1988 158
Młoda Drużyna Alojzy Pawełek Londyn 1945 59
Modlitewnik harcerski Ks. Zdzisław Peszkowski Orchard Lake 1982 62-66
Nasz świat. Our World Kazimierz Stohandel Kanada 1976 148
My, nowe pokolenie Jędrzej Giertych Londyn 1947 68
Nasz Zjazd ZHP   Warszawa 1959 70
Nasze gry i ćwiczenia Janina Tworkowska London 1944 71
O Metodzie Harcerskiej i jej Stosowaniu Dr. Ewa Grodecka Londyn 1943 72
O Metodzie Harcerskiej i jej Stosowaniu Dr. Ewa Grodecka Londyn 1974 73
O tych spod znaku harcerskiej lilijki Maria Bogumiła Żukowska Kraków 1984 74
Obrzędowy Piec Marek Kudasiewicz Warszawa 1987 76-7
Ognie i ogniska Kazimierz Kozniewski Warszawa 1961 78-9
Olga Małkowska cz.I poezje G. Broniewska, J. Broniewski Łódz- Gdańśk 80
Pamietnik Żołnierzy Baonu "Zośka" Tadeusz Sumiński Warszawa 1957 81
Pełnić Służbę…Z pamietników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945 Anna Zawadzka, Zofia Zawadzka Warszawa 1983 82
Podręcznik Skautingu cz. II Stanisław Osada Chicago 1914 83
Pokłosie   Waterloo 1955 84
Poradnik drużynowego drużyny slużby zdrowia M. Głowińska, W. Wieczorek-Wojeńska Warszawa 1971 85
Powojenna historia harcerstwa w Stanach Zjednoczonych Ewa Gierat Bethlehem, CT 1
Praca w drużynie Oskar Żawrocki Warszawa 1936 86
Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński do Harcerstwa Polskiego poza Polską Ks. Zdzisław Peszkowski Orchard Lake 1970 87
Przewodnik modlitewny   Poznań 1982 88
Sekrety dobrej drużyny J. Burska, J. Chełstowska, P. Rządca, J. Witkowicz Warszawa 91
Signaling   N. Brunswick 1970 92
Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1985 Ryszard Jakubowski, Witold Rusiniak Warszawa 1988 94
Stopnie i Sprawności Harcerskie i Zuchowe ZHP na Wschodzie Palestyna 1943 95
Szkice wychowawcze poświęcone przodownikom harcerskim Druh S.B. Stefan   96
Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939 Eugeniusz Sikorski Warszawa 1989 149
Szkoła Harców, zeszyt 2 Paweł Wieczorek-Kohub   98
Szlakiem Włóczęgów   Chicago 1963 144
The Big Bear Cub Scout Book     104
The Guide Handbook   London 105
The Scoutmaster Handbook     106
Tropami Powstańczej Przesyłki Jerzy Kasprzak Warszawa 1985 107
W gromadzie zuchów Jadwiga Zwolakowska New York 1945 108
W harcerskiej służbie 1946-1996 Juliusz L Englert, Jerzy Witting Londyn 1997 146
W Ogródku Dziecięcym część II J. Warnkówna, L. Jahołkowska Warszawa 1908 110
W Ogródku Dziecięcym część III J. Warnkówna, L. Jahołkowska Warszawa 1910 111
Walczące Grono Jan Siemiński Białystok 1990 112
Webelos     113
Wędrownicy Paweł Mateusz Puciata Hanower 1945 114
Wędrownicy Bogdan Szwagrzak London 1976 115
Wśród Harcerzy Starczych Adam Kiewicz Wrocław 1971 117
Wszystko, co nasze Wojciech Niedeliński Warszawa 1983 118
Wycieczki harcerskie Wiktor Szyryński Warszawa 1958 119
Z dziejów harcerstwa śląskiego   Katowice 1985 121
Zastęp harcerzy J.R. Hebda London 122
Zastępy cieni Jan Seredyński, Zacheusz Pawlak Warszawa 1986 123
ZHP w Częstochowie i Kłobucku Zygmunt Łęcki Częstochowa 124
Zośka i Parasol Alwksander Kamińśki Warszawa 1970 125
Zuchy Marek Wardęcki Warszawa 1972 126
Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1985 Ryszard Jakubowski, Witold Rusiniak Warszawa 1983 134

Books Collection

Books Collection

Press Collection