Skip to content

1. Katyń

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/6/1 Polska Fundacja Katyńska  
7/6/2 Dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej  
7/6/3 The Katyn Memorial by Louis Fitzgibbon, Londyn 1977  
7/6/4 50-th Anniversary Katyn Massacre, bogaty zbiór dokumentów  
7/6/5 The Katyn Forest Massacre 1940-1980  
7/6/6 KATYN Dispatches of Sir Owen O'malley to the British Goverment (Tłumaczenie polskie), Chicago, IL 1973 1973  
7/6/7 Katyń 1940  
7/6/8 Pomnik Katyński  
7/6/9 Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. 1940 KATYŃ. New Britain, CT - 1981  
7/6/10 The 50th Anniversary of Katyń and other crimes against Poles perpetrated by the Soviet Union 1940-1990  
7/6/11 KATYŃ and other unknown places of martyrdom of Polish prisoners of war in the U.S.S.R. 1940  
7/6/12 The Katyn Forest Massacre. Hearings before the Select Committee to Conduct An Investigation of the Facts, Evidence and Circumstances of the Katyn Forest Massacre, part 2, Washington 1952 1952  
7/6/13 Katyn Memorial. Solem Unveiling amd Dedication. Saturday 18th September 1976  
7/6/14 Akademia poświęcona uczczeniu pamięci polskich jeńców wojennych zamordowanych wiosną 1940 roku w Rosji Sowieckiej, Hamtramck, MI  
7/6/15 Katyn Massacre Remembrance Committee of Polish American Congress Michigan Division 1980  
7/6/16 The Unvelin of the Katyn Memorial in Toronto. Poświęcenie pomnika katyńskiego, 1980  
7/6/17 Fundacja Katyńska. Statut Fundacji, Warszawa 1002  
7/6/18 KatyŃ, Zbigniew Brzeziński (referat)  
7/6/19 SMOLEŃsk. Tydzień pamięci narodowej, Chicaho 2011  
7/6/20 The Appel of a Prisoner--Of-War at Kozielsk, Rev. Msgr. Zdzislaw J. Peszkowski. Year of the Katyn 1940-2005 2005  
7/6/21 National Katyn Memorial Fundation, Baltimore, Maryland  
7/6/28 KATYN - 50 Years (film Video)  
7/6/29 "Katyń i ból Katynia" - rosyjski film dokumentalny w wersji polskiej (Video)  
7/6/30 Rodziny Katyńskie u Ojca św. 13 kwietnia 1996  
7/6/31 Katyn Memorial, opracowania i informacje prasowe  
1 - 25 z 25

27. Druga Wojna Światowa