Skip to content

NAC - "Szukaj w archiwach"


Archiwum w Orchard Lake korzysta z pomocy Naczelnej Dyrekcji Archiww Państwowych (NDAP) od 2004 roku. Pierwszy przyjazd archiwisty z Polski do Orchard Lake w 2006 roku, sfinansowany ze środków przyznanych przez MKiDN, miał na celu wstępne rozpoznanie zbiorów oraz zakresu koniecznej pomocy przy jego uporządkowaniu. W następnych latach sporządzono spis zespołów archiwalnych i przystąpiono do ich wstępnego uporządkowania oraz przeniesienia do nowo przygotowanych pomieszczeń w budynku Arki (62 m.b. archiwaliów, stanowiących 42 zespoły archiwalne). W  2008 r. wprowadzono do bazy danych SEZAM wszystkie wyodrębnione wcześniej zespoły archiwalne oraz za zgodą ówczesnego kanclerza T. Whalena, dane o zasobie Archiwum w Orchard Lake zostały umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych SEZAM. Wszystkie dotychczas opracowane zespoły i kolekcje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz NDAP pod adresem: www.szukajwarchiwach.pl. Nasz nr ewidencyjny 708.
 

INWENTARZ - KATALOG

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
708/1 Kolekcja dr Aleksandra Kahanowicza 1555-1881  
708/2 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych [1947-1950]1951-2013  
708/3 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan [1945-1951]1952-2006  
708/4 Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit 1987-2005  
708/5 Koło byłych Żołnierzy 2 Korpusu im. Generała Władysława Andersa [1941-1945] 1954-2002  
708/6 Koło byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago 1953-2001  
708/7 Fundacja i Centrum 2 Polskiego Korpusu 1987-2000  
708/8 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 6 w Detroit [1922-1930], 1931-2009  
708/9 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Pl. 7 im. miasta Lwów w Detroit [1917-1920], 1921-1998  
708/10 Kongres Polonii Amerykańskiej, Oddział na stan Michigan 1950-1999  
708/11 Sokolstwo Polskie w Ameryce, Gniazdo 31 1910-1996  
708/12 Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Akademików "Akademia", Oddział Michigan 1954-1999  
708/13 Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit 1946-1961  
708/14 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 1960-1992  
708/15 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Oddział Michigan 1951-2001  
708/16 Polska Szkoła Dokształcająca im. Adama Mickiewicza w Passaic, New Jersey 1956-1998  
708/17 Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza w Hamtramck, Michigan [1944]1973-2006  
708/18 Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza w Brooklynie, Nowy Jork 1978-1998  
708/19 Związek Harcerstwa Polskiego - Kwatera Główna 1952-1992  
708/20 Związek Narodowy Polski Grupa 499 - Towarzystwo Polskie Jerzego Waszyngtona w Chicago 1900-1940  
708/21 Związek Narodowy Polski Grupa 760. Towarzystwo Artylerii Polskiej Jerzego Waszyngtona w Chicago 1905-1975  
708/22 Związek Narodowy Polski Grupa 1784 - Towarzystwo Księcia Józefa Poniatowskiego w Chicago 1917-1941  
708/23 Związek Kobiet Polskich w Ameryce, Dystrykt 5 Michigan  
708/24 Związek Śpiewaków w Ameryce, Okręg IV Detroit 1938-2004  
708/25 Polsko-Kanadyjski Komitet Tysiąclecia 1960-1968 [1975]  
708/26 Polsko-Amerykański Klub na Półwyspie, Redwood City, Kalifornia 1958-1984  
708/27 Radio "Pomost" 1984-1991  
708/28 Radio Wolna Europa  
708/29 Polska Misja Katolicka w Indiach 1943-1948 [1993]  
708/30 Polska Misja Wojskowa w Kanadzie 1941-1944[1945-1948]  
708/31 Polonia" Polish Weekly Newspaper, Chicago, Illinois 1971-1977  
708/32 "Kronika Tygodniowa, Głos Ludowy (Weekly Chronicle)" Toronto, Kanada 1945-1981  
708/33 Redakcja Dziennika Związkowego - Polish Daily Zgoda 1968-1992  
708/34 Zachodnia Agencja Prasowa 1957-1965  
708/35 Stała konferencja księży do spraw polskich w Archidiecezji Detroit 1953-1997  
708/36 Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce 1943-1948  
708/37 Stowarzyszenie Przyjaciół Arcybiskupa Detroit 1982-1990  
708/38 Project "Pole 1971-1973  
708/39 Seminarium Św. Jacka w Granby, Massaciuset 1938-1957  
708/40 Archiwum hrabiego Adama Ronikiera 1944-1952  
708/41 Archiwum dr Edwarda Różańskiego 1915-1991  
708/42 Kolekcja Roberta Lewandowskiego 1961-1992  
708/43 Archiwum Alojzego Mazewskiego 1942-1988  
708/44 Archiwum dr Antoniego Małłka 1894-1964[1965-1974]  
708/45 Archiwum prof. Mariana i Władysławy Wojciechowskich 1913-1998  
708/46 Archiwum Prof. Wieńczysława Wagnera 1928-2003  
708/48 Kolekcja dr farmacji Haliny Płońskiej 1950-1991  
708/49 Archiwum prof. Arthura Waldo 1914-1985  
708/50 Archiwum adwokata Edwarda Wróblewskiego 1905-1953  
708/51 Kolekcja Marii Szymerskiej dotycząca obozu więźniarek w Ravensbruck 1959-1991  
1 - 50 z 97

HOME

Books Collection

Press Collection