Skip to content

CONTACT US


CONTACT US

Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake znajduje się na drugim piętrze, w budynku nr 9, zwanym Arką. Biuro i czytelnia archiwum są otwarte we wtorki i czwartki w godzinach: 9.00 am - 15.00 pm.

Ks. Stanisław Flis


Dyr. Archiwum, ks. Stanisław Flis ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując stopień doktora Teologii (S.T.D). Pochodzi on z diecezji lubelskiej. Przed wyjazdem do pracy w Seminarium w Orchard  Lake w 1986 roku, pracował w parafii Krężnica Jara (asystent), Dąbrowica (administrator, studia podyplomowe na KUL-u), Kraśniczyn (proboszcz). W Orchard Lake przez wiele lat był dyr. Rekrutacji kandydatów z Polski oraz ich wychowawcą. W Seminarium prowadzi wykłady z Teologii Pastoralnej (Pastoral Ministri to Immigrants). Od 1998 roku jest ponadto dyr. Polsko-Amerykańskiego Centrum Liturgiczneg, a od 2010 roku także dyr. Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej.

 

Adres do korespondencji:

Central Archives of American Polonia
3535 Commerce Road
Orchard Lake, MI 48324
ph. 248-683-0409

e-mail: info@liturgicalcenter.org


Korespondencja przez Internet:

HOME

Books Collection

Press Collection