Skip to content

8. SWAP, Okręg 6 w Detroit

 

Summary history of the creator: Okręg 6 Stowarzyszenia Wteranów Armii Polskiej w Ameryce zorganizowany został 22 lutego 1931 roku, z inicjatywy członków Placówki 7 w Detroit. Pierwszy zjazd odbył się w siedzibie Placówki 7 w Detroit, 29 marca 1931 r. 23 września 1931 r. uchwalono urządzenie zbiórki na rzecz Funduszu Inwalidzkiego im. Ignacego Paderewskiego zwanej Bławatkiem. W 1932 r. z pomocą Ligi Spraw Polskich zakupiono farmę dla weteranów inwalidów, otworzono tam dom opieki, który nazwano Schroniskiem w Parku Wanda. Celem założenia Okręgu było zespolenie wysiłków Placówek dla wzmożonej pomocy inwalidom wojennym, pomocy żołnierzom polskim, rozwojowi oświaty polskiej.

Scope and content: Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. - sygn. 1, walne zjazdy S.W.A.P. - sygn. 2-14, zjazdy 6 Okręgu S.W.A.P. - sygn. 15-65, protokoły z posiedzeń - sygn. 66-71, sprawozdania zarządu - sygn. 72, korespondencja - sygn. 73-79, dokumentacja finansowa - sygn. 80-83, sprawozdanie finansowe - sygn. 84, postępowanie przed sądem Honorowym Okręgu 6 - sygn. 85, wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 - sygn. 86, sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu - sygn. 87, dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park - sygn. 88, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów - sygn. 89, jubileusze - sygn. 90-161, wycinki prasowe - sygn. 162, obchody, uroczystości, zaproszenia - sygn. 163, dyplomy - sygn. 164, historia Okręgu 6 - sygn. 165, księgi gości - sygn. 166-167, dokumenty osobiste Jana i Julii Pelów - sygn. 168, protokoły posiedzeń placówek 5, 17, 31 - sygn. 169.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
8/1 Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. w Ameryce z proponowanymi zmianami 1928 1958-1982  
8/2 XV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1963  
8/3 XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1967  
8/4 XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1971  
8/5 XVIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1973  
8/6 XIX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1976  
8/7 XX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1979  
8/8 XXI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1982  
8/9 XXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1985  
8/10 XXIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1988  
8/11 XXIV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1991  
8/12 XXV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1994  
8/13 XXVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1997  
8/14 XXVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 2000  
8/15 IV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1933  
8/16 VI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1935  
8/17 IX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1938  
8/18 XI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1940  
8/19 XII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1941  
8/20 XV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1944  
8/21 XIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1948  
8/22 XX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1949  
8/23 XXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1952  
8/24 XXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1953  
8/25 XXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1955  
8/26 XXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1957  
8/27 XXIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1958  
8/28 XXX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1959  
8/29 XXXI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Korpusóe Pomocniczych Pań i Związku Przyjaciół, Detroit, MI 1960  
8/30 XXXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1962  
8/31 XXXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1963  
8/32 XXXV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1964  
8/33 XXXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1965  
8/34 XXXVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1966  
8/35 XXXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1967  
8/36 XXXIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1968  
8/37 XL Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1969  
8/38 XLI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1970  
8/39 XLII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1971  
8/40 XLIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1972  
8/41 XLIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1973  
8/42 XLV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1974  
8/43 XLVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1975  
8/44 XLVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1976  
8/45 XLVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1977  
8/46 XLIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1978  
8/47 L Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1979  
8/48 LI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1980  
8/49 LII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1981  
8/50 LIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Korpusów Pomocniczych i Związku Przyjaciół, Hamtramck 1983  
1 - 50 z 173

Polonia Collection