Skip to content

7/3. Materiały polonijnych organizacji kombatanckich oraz innych organizacji

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/3/1 1942-1967 Dwudziestopięciolecie 5-go Kresowego Baonu C.K.M. 1967  
7/3/2 Biuletyn Informacyjny Koła Żołnierzy 5-go Kresowego Baonu C.K.M. 1986  
7/3/3 7 Pułk Artylerii Przeciw Pancernej 40 lecie. Iraq 1942- 1982 Wielka Brytania 1982  
7/3/4 Komunikat Żołnierzy 11 Pułku Artylerii Ciężkiej, Nr 71-72 1992  
7/3/5 Podolak. Komunikat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich Nr 108 1987  
7/3/6 Biuletyn Koła Oddziałowego 18 Lwowskiego Baonu Strzelców. Numery 33-37, 40-44 1963-1970  
7/3/7 Biuletyn Koła Oddziałowego 18 Lwowskiego Baonu Strzelców Numery 45-48, 50-55, 58 1971-1983  
7/3/8 Z ziemi włoskiej do Polski. 18 Lwowski Batalion Strzelców 1984  
7/3/9 Album dotyczący obchodów 40-rocznic wybuchu II wojny światowej, kampanii wrześniowej oraz 35 rocznic bitew o Monte Cassino i Falaise oraz Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie 1979-1980  
7/3/10 Komunikaty Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Koło Nr 19 w Bostonie 1981-1986  
7/3/11 Polish Veterans od World War II, Inc. Post No 19 and Poles in Massachusetts 1981  
7/3/12 1956-1981 Dwudziestopięciolecie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła Nr 38 Chicopee, Massachusetts 1981  
7/3/13 35 1953-1988. Koło SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] nr 31 im. 2go Korpusu w Chicago 1988  
7/3/14 XVI Zjazd Krajowy S.P.K. [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] w Ameryce 1996  
7/3/15 Monte Cassino w Dziesięciolecie Bitwy. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Komitet Obchodu Dziesięciolecia Bitwy 1954  
7/3/16 Pamiętnik i program uroczystości 25-lecia Bitwy o Monte Cassino 1969  
7/3/17 Plakat wystawy fotografii dla uczczenia 40-lecia Bitwy o Monte Cassino [1983]  
7/3/18 ”Rapsod o Wodzu i Bitwie”. Akademia 40 lecia Bitwy o Monte Cassino 1984  
7/3/19 Monte Cassino. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 1993  
7/3/20 Monte Cassino 1944-1994 1994  
7/3/21 Ognisko Polskie w Turynie. L’Esercito Polacco e La Liberazione d’Italia 1994  
7/3/22 1942-1967 Pomocnicza Służba Kobiet 1967  
7/3/23 Junacka Szkoła Kadetów 1942-1948 1972  
7/3/24 Pamiętnik z okazji Zjazdu byłych uczniów Szkół Junackich i Młodszych Ochotniczek na Środkowym Wschodzie. 2-3 Września 1972 Windsor, Ontario 1972  
7/3/25 Pamiętnik III Zjazdu byłych uczniów Szkół Junackich na Środkowym Wschodzie. 2-3 Września 1978 Chicago, Illinois 1978  
7/3/26 1942-1987 Światowy Zjazd wszystkich Szkół Junackich i Młodszych Ochotniczek na Środkowym Wschodzie Windsor, Kanada Detroit USA w dniach 4, 5, 6, 7 Września 1987 Roku 1987  
7/3/27 Komunikaty Sekretarza Koła Karpatczyków 1993-2003  
7/3/28 Komunikat Koła Kobiet Żołnierzy P.S.Z. [Polskich Sił Zbrojnych] Polish Ex-Service Women Association Numery 1-2/77, 1/78, 1/87 1977-1987  
7/3/29 Myśl Polaka na Wschodzie. Kwartalnik poświęcony sprawom narodowym, Nr 1(30), Rok I(IV), Jerozolima 1946  
7/3/30 Warto Było Żyć ..! Na pożegnanie ojca Stanisława Czapiewskiego SJ. długoletniego rzecznika Polskich Misjonarzy w Zambii 1986  
7/3/31 Fundacja sztandarów P.S.Z. [Polskich Sił Zbrojnych] na obczyźnie 1975  
7/3/32 Jednodniówka. Spotkanie byłych Żołnierzy II-giej Rzeczypospolitej z Biskupem Polowym Wojska Polskiego Sławojem L. Głódziem [1992]  
7/3/33 Biuletyn Szkoły Podstawowej w Bukowej Woli. Wydanie specjalne z okazji nadania szkole imienia Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku 1996  
7/3/34 Ewelina Kurasińska, Kronika nadania Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie imienia pułkownika Józefa Sokola 1996  
7/3/35 Uroczyste nadanie imienia pułkownika Józefa Sokola Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie 10 maja 1996 roku 1996  
7/3/36 Klub szkół Monte Cassino 1998  
7/3/37 Koło Karpatczyków w Chicago - album foto.  
7/3/38 Pamętnik 40-lecia powstania 3 Dywizji Strzelców Karpackich 1942-1982. Chicago, IL  
7/3/39 Jedniodniówka Jubileuszowa w pięćdziesiątą rocznicę walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Pustyni Libijskiej. Koło Karpatczyków w Chicago. Tobruk-Gazala 1941-1991  
7/3/40 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich i 3 Dywizja Strzelców Karpackich w literaturze i prasie. Bibliografia, W.M. Drzewieniecki, Buffalo 1983  
7/3/41 "Karpacka Podchorążówka", W.M. Drzewieniecki, Buffalo 1977  
7/3/42 Program Pamiąkowy Poświęcenia i Wręczenia Sztandaru Kołu Karpatczyków w Chicago, dnia 28 marca, 1965 roku. Koło Ziemi Wołyńskiej  
7/3/43 35-ta Rocznica Powstania 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Chicago 1977  
7/3/44 Koło Żołnierzy 2 Brygady Strzelców Karpackich, Londyn, 1953-1958  
7/3/45 Komunikat Związku Karpatczyków - 3 D.S.K.. Zarząd Główny 1970  
7/3/46 "Goniec Karpacki" 1956-1972  
7/3/47 Koło Karpatczyków - Dyplomy 1966-1979  
7/3/48 "Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Kół Oddziałowych" Londyn 1952  
7/3/49 Wystawa pamiątek Pułku Ułanów Krechowieckich im płk Bolesława Mościckiego 1915-1947. Londyn 1967  
7/3/50 "Biuletyn Informacyjny". Polskie Stowarzyszenie B. Sowieckich Więźniów Politycznych, Londyn 1951 1951  
7/3/51 "Sybirak", 1994  
7/3/52 NIKE. Nie ulec - to zwyciężyć, nr 29, 1996  
7/3/53 Pamiętnik poświęcenia sztandaru Związku Sybiraków w Ameryce, 12 lutego 1995  
7/3/54 Około Karoatczyków, zdjęcia  
7/3/55 Obchody 50-lecia Karpatczyków w Chicago  
7/3/56 Paminik 2-go Zjazdu Ligi Morskiej w Ameryce, Detroit, MI 1937  
7/3/57 Panteon Orląt Lwowskich 1918-1992. Powstanie - Unicestwienie - Odbudowa, Stanisław Sławomir Nicieja, Warszawa 1992  
7/3/58 Koło byłych Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych, Chicago, IL. Program pamiątkowy swięta 2 D.S.P. w 33-cią Rocznicę Organizacji i Walk Dywizji we Francji 1940-1973  
7/3/59 Junacka Szkoła Kadetów 1942-1948  
7/3/60 XXV Semper Fidelis 1941-1966. Koło Żołnierzy Pułku 6 Pancernego Dzieci Lwowskich, Anglia 1966 1966  
7/3/61 Pułk 6 Pancerny Dzieci Lwowskich 1041-1945 1941-1945  
7/3//62 Księga Pamiątkowa Junackiej Szkoły Kadetów, Londyn 2000 1942-1948  
1 - 62 z 62

7. Fundacja i Centrum 2 Pol. Korpusu