Skip to content

7/1. Działalność statutowa Fundacji

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/1/1 Statuty Fundacji 2 Korpusu wraz ze zmianami 1982-1993  
7/1/2. Sprawozdania składane władzom stanu Michigan 1982-2006  
7/1/3 Rozwiązanie fundacji 2007-2008  
7/1/4 Listy członków Zarządu i Dyrekcji Fundacji 1989-2001  
7/1/5 Zabrania Zarządu, Dyrekcji oraz Członków Fundacji 1983-1989  
7/1/6 Zabrania Zarządu, Dyrekcji oraz Członków Fundacji 1990-1998  
7/1/7 Zabrania Zarządu, Dyrekcji oraz Członków Fundacji 1999-2008  
7/1/8 Korespondencja 1983-1984  
7/1/9 Korespondencja 1985  
7/1/10 Korespondencja 1986  
7/1/11 Korespondencja 1987-1988  
7/1/12 Korespondencja 1989-1990  
7/1/13 Korespondencja 1991-1992  
7/1/14 Korespondencja 1993-1995  
7/1/15 Korespondencja 1996-1999  
7/1/16 Korespondencja 2000-2003  
7/1/17 Korespondencja 2004-2007  
7/1/18 Listy darczyńców Fundacji 1898-2007  
7/1/19 Deklaracje członkowskie cześć 1 1983-2004  
7/1/20 Deklaracje członkowskie cześć II 1983-2004  
7/1/21 Darowizny zapisane w testamencie na rzecz Fundacji 1987-1999  
7/1/22 Pokwitowania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji, część I 1982-1998  
7/1/23 Pokwitowania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji, część II 1982-1998  
7/1/24 Pokwitowania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji, część III 1982-1999  
7/1/25 Pokwitowania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji, część IV 1983-1999  
7/1/26 Pokwitowania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji, część V 1982-1997  
7/1/27 Dokumentacja finansowa 1982-2007  
7/1/28 Księga przychodów i rozchodów Fundacji 1983-1986  
7/1/29 Księga przychodów i rozchodów Fundacji 1986-1991  
7/1/30 Księga przychodów i rozchodów Fundacji 1991-1999  
7/1/31 Wyciągi bankowe z rachunku założonego w Michigan 1985-1991  
7/1/32 Wyciągi bankowe z rachunku założonego w Michigan National Bank 1990-1995  
7/1/33 Wyciągi bankowe z rachunku założonego w Polish American Congress Federal Credit Union 1986-1996  
7/1/34 Wyciągi bankowe z rachunku założonego w Polish American Congress Federal Credit Union 1997-1998  
7/1/35 Rejestr wpłat na konto bankowe 1986-1995  
7/1/36 Rejestr wystawionych czeków 1983-1995  
7/1/37 Rejestr wystawionych czeków 1995-1998  
7/1/38 Rachunki 1986  
7/1/39 Rachunki 1987  
7/1/40 Rachunki 1988  
7/1/41 Rachunki 1989  
7/1/42 Rachunki 1990-1991  
7/1/43 Rachunki 1992-1993  
7/1/44 Rachunki 1994-1998  
7/1/45 Pożyczka udzielona przez Fundację 2 Korpusu Amerykańsko-Polskiemu Centrum Kulturalnemu 1992-2000  
7/1/46 Korespondencja w sprawach podatkowych z Internal Revenue Service aktowa 1982-2004  
7/1/47 Dyplom Honorowy przyznawany przez Fundację 1990-1998  
7/1/48 Stypendium naukowe 1983-1998  
7/1/49 Stypendium naukowe 1999-2007  
7/1/50 Postępowania w sprawie nadania orderów-odznaczeń i osobom wytypowanym przez władze Fundacji 1993-2001  
7/1/51 Matka Boska Kozielska 1973-2005  
7/1/52 Biuletyny oraz Komunikaty Informacyjne Fundacji 1983-2000  
7/1/53 Biuletyny Informacyjne Fundacji 2001-2006  
7/1/54 Publikacje prasowe 1982-2007  
7/1/55 Obchody uroczystości, zaproszenia, programy, dyplomy 1983-2007  
7/1/56 Zjazd 10 Pułku Artylerii Ciężkiej i 316 Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet w Orchard Lake w dniach 8„10 Maja 1987 roku 1986-1987  
7/1/57 Zjazd z okazji 50-lecia Powstania Armii Polskiej na Wschodzie w Orchard Lake 1990-1991  
7/1/58 Bankiet-Bal Niepodległości zorganizowany przez Fundację 1994-1995  
7/1/59 Album pamiątkowy 50-lecia 1948-1998 zawarcia związku małżeńskiego między Panną Ireną Sitkiewicz i Bogdanem Bereźnickim w Godalming, Surrey-England 1998  
7/1/60 Jubileusz 35-lecia kapłaństwa księdza dr. Romana Nira 1999  
7/1/61 Materiały informacyjne Fundacji 1983-2007  
7/1/62 Dziesięciolecie 1983-1993. Fundacja i Centrum 2 Korpusu i Wojska Polskiego przy Polonijnych Zakładach Naukowych w Orchard Lake, Michigan USA 1993  
7/1/63 Piętnastolecie 1983-1998. Fundacja i Centrum 2 Korpusu i Wojska Polskiego przy Polonijnych Zakładach Naukowych w Orchard Lake, Michigan USA 1998  
7/1/64 Spisy materiałów przekazanych do archiwum, biblioteki oraz muzeum Fundacji 1982-2005  
7/1/65 Zbiory przechowywane w archiwum, bibliotece i muzeum Fundacji - informatory [1983-2007]  
7/1/66 Materiały z przygotowywanych przez Fundację wystaw [1983-2007]  
7/1/67 Materiały z przygotowywanych przez Fundację wystaw [1983-2007]  
7/1/68 Budowa Pomnika Bitwy o Monte Cassino w Warszawie 1994-1998  
7/1/69 Koło Byłych Żołnierzy 2-go Korpusu: statut, sąd koleżeński, protokół rozprawy, obchody 20-lecia bitwy o Monte Cassino, ankieta, listy, przemówienia. 1956-1961  
7/1/70 Biuletyn informacyjny Fundacji i Centrum 2 Korpusu 1996-2006  
7/1/71 Nominacje oficerskie w Pomocniczej Wojskowej Służbie Kobiet, 1 stycznia 1946 roku 1946  
7/1/72 "Jednodniwka".  
7/1/73 Katalog Księgozbioru, Archiwum i Muzeum 2 Korpusu Wojska Polskiego, Orchard lake, MI, 2004  
7/1/74 "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza". Generał Anders nie żyje 1970  
7/1/75 Monte Cassino 27.IV.1944 - 23.V.1944 Zwycięstwo  
7/1/76 Album mundurów 1-go Polskiego Korpusu, M. Wisznicki, Warszawa 1919  
7/1/77 Fundacja i Centrum 2 Korpusu Wojska Polskiego przy Polonijnych Zakładach Naukowych w Orchard Lake, MI, USA  
7/1/78 Szlakiem Drugiego Korpusu 1944-1978  
1 - 78 z 78