Skip to content

66. Stow. Byłych Więźniów Politycznych Sowieckich i Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Stanach Zjednoczonych, Koło Detroit

 

Summary history of the creator: Stowarzyszenie powstało w 1949 roku, odbywając swe pierwsze posiedzenie w Domu Polskim w Detroit, pod patronatem 34 Okręgu Rady Polonii. Na zebraniu tym ustalone zosatły następujące cele działalności: uświadomienie społeczeństwa polsko-amerykańskiego o ludobójstwie i dążności do wyniszczenia narodu polskiego w obozach koncentracyjnych, ustalenie pomocy koleżeńskiej dla przybywających z Europy byłych wieźniów obozów koncentracyjnych oraz podjęcie starań o odszkodowania dla ofiar hitlerowskiego terroru. Pierwszy zarząd wybrano w składzie: prezes - Jan Krajewski, vice prezes - Jan Pogorzelski, sekretarz - Franciszek Gawrych, członek - Henryk Rydel. Działalność Stowarzyszenia skupiała się głównie na niesieniu pomocy charytatywnej nie tylko dla swoich członków w Detroit, ale również przez wysyłanie paczek żywnościowych i z lekarstwami do Polski. Stowarzyszenie współpracowało też z innymi organizacjami polonijnymi.

Scope and content: Komunikaty z lat 1966-1969, "Nasze Drogi" czasopismo Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych w Stanach Zjednoczonych Chicago, Cleveland, Detroit, Hantford, New York - nr 3 (brak daty wydania - maszynopis na powielaczu), 25th Anniversary Polish Association of Former Political Prisoners - pamiętnik 1949-1974, Pamiętnik z obozu koncentracyjnego 1939-1945 napisany przez Stefana Rybarczyka, Grodzisk Wlkp. 1950 (maszynopis na powielaczu), album ze zdjęciami z obozów koncentracyjnych, zdjęcia Koła Detroit, zdjęcia Piotra Kozieja z obozu na Syberii, Za drutami - behind Barbed Wires 15 szkiców z KZ. Rys. Komski Jan (w powielaczu) oraz zbiory muzealne: 12 szkiców i obrazów Jana Komskiego, śpiewnik obozowy 1944-1947 Piotra Kozieja, drobne przedmioty wykonane przez więźniów, zdjęcia oprawne, książki.

POLSKO AM. STOWARZYSZENIA