Skip to content

19/8. ZHP na Stan Michigan


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
19/8/1 Wycinki prasowe 1969-1972  
19/8/2 Korespondencja 1969-1978  
19/8/3 Korespondencja, wycinki prasowe 1986  
19/8/4 Korespondencja 1989  
19/8/5 Korespondencja 1990  
19/8/6 Office peapers 1990-1994  
19/8/7 ZHP na Stan Michigan - zdjęcia b.d.  
19/8/8 ZHP na Stan Michigan - zdjęcia b.d.  
19/8/9 Zdjęcia, wycinki prasowe b.d.  
19/8/10 Korespondencja 1964-1966  
19/8/11 Drużyna im. Kopernika w Hamtramck - office papers 1977-1983  
19/8/12 Protokoły Walnych Zebrań Obwodu ZHP w Michigan 1962-1965  
19/8/13 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Obwodu ZHP na Stan Michigan 1968  
19/8/14 Office papers, wycinki prasowe, lista członków Obwodu 1995-1996  
19/8/15 Kronika zastępu Polskie Wierzby, Detroit 1950  
19/8/16 Office papers 1988-1990  
19/8/17 Insurance Policy for a Hospitality & Leisure Customet  
19/8/18 Hamtramck's Golden Heritage Festival 1972  
19/8/19 Korespondencja 1972  
19/8/20 Iskry - Zastęp Instruktorek w Detroit  
19/8/21 Arch. - Harrietta Alowacki, Detroit  
19/8/22 Hamtramck - wycinki prasowe  
19/8/23 Rules for Licensing Children's Camps in Michigan  
19/8/24 Wici 75-lecia ZHP w USA  
19/8/25 Pamiętnik Zlotu Jubileuszowego Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych 1974  
19/8/26 "Na tropie" - tematy wybrane  
19/8/27 Białowieża "Tak się zaczęło..." album 1960  
19/8/28 Obóz Drużyny: Pory roku. Zastępy:Wiosna, Lato Jesień, Zima - album 1969  
19/8/29 Obóz Drużyny Wielkopolska w Białowiezy, album 1965  
19/8/30 Kronika Zuchów w Detroit na kolonii w Ortonville, Michigan, album 1957  
19/8/31 Kronika Hufca Harcerek w Detroit, Michinag, album 1971  
19/8/32 Obóz 1971 "Białowieża", album 1971  
19/8/33 Obóz w Białowieży - "Młody Las", album 1975  
19/8/34 Zastęp Harcerek w Hamtramck, album 1958  
19/8/35 Kronika Obozu "Młody Las", Highland, MI, album 1962  
19/8/36 Piierwsi ofiarodawcy - Białowieża  
19/8/37 Wycinki prasowe  
19/8/38 Sprawozdania 1975; 1978-1981  
19/8/39 Dokumenty, rozkazy, korespondencja 1984-2000  
19/8/40 Kursy Drużynowych w Białowieży. Książka pracy obozu od 12.VIII. 1967 - 26.VIII.1971  
19/8/41 Materiały biurowe, zgłoszenia na bankiet  
19/8/42 Dokumenty kupna "Białowieży"  
19/8/43 Dwie Wielkie Rocznice" 80-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 50-lecie ZHP w USA 1998  
19/8/44 Regulamin Rady Ośrodka "Białowieża", sprawozdania 1966-1967  
19/8/45 Korespondencja, materiał różne 1978-1989  
19/8/46 Korespondencja, materiały różne 1973-1977  
19/8/47 Korespondencja 1965  
19/8/48 Listy składek i donacji  
19/8/49 Korespondencja, dokumenty, materiały różne 1960-1962  
19/8/50 Korespondencja 1962-1964  
19/8/51 Sprawozdania, korespondencja, materiały różne  
19/8/52 Białowieża - 1972, dziennik, korespondencja  
19/8/53 Album photo - nierozpoznany  
19/8/54 Korespondencja, materiały różne  
19/8/55 Korespondencja 1985-1991  
19/8/56 Jubileusz 25-lecia Stanicy Harcerskiej Białowieża 1964-1989, Jubileuszowe wspomnienia 1989  
19/8/57 Album photo - nierozpoznany  
19/8/58 Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarządu Obwodu ZHP na Stan Michigan za rok 1970-1971  
19/8/59 ZHP w służbie Bogu i bliźniemu 1910-1985. Bankiet uznania i reunion harcerskiego.  
19/8/60 Dwutygodniowy program kolonii zuchowych w Białowieży 1971  
19/8/61 Dokumenty, Wici Zlotowe 1966 1962-1966  
1 - 61 z 61

19. Związek Harcerstwa Polskiego