Skip to content


W I T A M Y

Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, MI, gromadzi materiały o Seminarium Św. Cyryla i Metodego od chwili jego powstania w 1885 roku w Detroit oraz dotyczące St. Mary’s College i St. Mary’s Preparatory, a także wszelkiego rodzaju dokumentację i pamiątki z życia Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. Ostatnio, po utworzeniu w 2008 roku Misji Polskiej, gromadzona jest także dokumentacja z jej działalności.

Zbiory szkolne są gromadzone celowo i systematycznie. Natomiast pozostałe w dużej mierze są różnego rodzaju darowizną lub odpowiedzią na nasze apele o ich przysyłanie, wypożyczenie lub darowanie.

Gromadzenie materiałów, ich ochrona, opracowanie i udostępnianie jest procesem ciągłym. W Polonii, tak jak i w innych środowiskach emigrantów, zachodzą nieustannie procesy asymilacyjne i integracyjne. To powoduje daleko idące zmiany, które powinny być obserwowane i dokumentowane dla przyszłych pokoleń. Są to istotne zadania i cele naszego archiwum. Zachęcamy do współpracy z nami wszystkich, którym droga jest Polonia, jej dorobek i zachowanie pamięci o jej wspaniałych osiągnięciach dla przyszłych pokoleń.

Zachęcamy do współpracy z nami pod adresem: archive@orchardlakeschools.com.

*  *  *  *  *

We are beginning the exhaustive project of reorganizing and cataloging the archives.

As such, no queries into the archives will be possible from July 25th, 2019 - February 18th, 2020.

Ogłoszenie

Informujemy, że od 25 lipca 2019 do 18 lutego 2020 r. archiwum będzie zamknięte z powodu reorganizacji oraz inwentaryzacji zasobów.

W związku z tym, nie będzie możliwości prowadzenia kwerend w tym czasie.